Måtte avlyse anbud

Anbudet på busstjenester i Halden innehold en ulovlig evalueringsmodell og ble derfor avlyst etter at Boreal AS vant anbudet foran Vy Buss AS.

Østfold Fylkeskommune, som nå er en del av Viken, lyste høsten 2019 ut et bussanbud på totalt 34 busser i Halden. 8 av disse bussene skulle være klasse I og 26 av dem klasse II busser.

I anbudskriteriene ble det lagt 80 prosent vekt på pris og 20 prosent vekt på klima og miljø hvor elektriske busser ville få maksimalt med poeng.

Poengberegningen tok utgangspunkt i kunnskal om klima- og miljøbelastninger ved bruk av tunge kjøretøy med ulike drivstoffteknologier og energibærere fra TØI-rapport 1716/2019. Beregningene er foretatt med en årlig kjørelengde på 50.000 kilometer.

«Her er det lagt opp til en evaluering med 80% vekt på pris og 20% på klima og miljø. Det er lagt opp til samme evalueringsmodellen for begge kriteriene. Når vi mottok tilbudene ser vi at valgt evalueringsmodell for klima og miljø ikke viser de relative forskjellene mellom tilbudene på en god nok måte. Etter en ny gjennomgang av resultatene fra evalueringen har vi konkludert med at denne må anses å være ulovlig. Tildelingskriteriene og evalueringsmodellen må derfor gjennomgås på nytt og endres i en ny konkurranse», sier kontraksjef i Østfold Kollektivtrafikk, Kjetil Gaulen til Bussmagasinet.

Dermed ble kontrakten anullert og nytt anbud lyses ut. Den samme evalueringsmodellen ble benyttet i anbudet Indre-Østfold, men her var det kun en tilbyder og det kom ikke inn klage i ettertid. Her var vinneren Vy Buss AS.

«Hva gjelder Indre Østfold så har vi naturlig nok vurdert om det vil være fornuftig å kunngjøre denne på nytt siden det kun var en tilbyder, men tilbudet møter samtidig krav og forventninger vi har hatt og vi valgte derfor å ikke gjennomføre en ny konkurranse her», sier Gaulen og legger til at konkurransegrunnlaget har vært på høring før nyttår, og at alle som ønsket hadde mulighet til å gi innspill og tilbakemeldinger på denne i god tid før selve utlysningen av konkurransen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.