Mangel på snø og is ga hull i rapporten

Vineterens test av dobbeleddet buss i Trondheim ble ikke helt som håpet. Mangel på snø og is gav mangelfull rapport om hvordan disse bussene vil fungere i normal vinterdrift.

Om et år settes 56 24 meter langde dobbelleddet metrobusser inn på tre metrolinjer i Trondheim. I vinter ble det leiet inn en tilsvarende buss fra Bergen for å teste den ut på vintereføre. Dessverre var mangel på snø og is tilstede under testperioden og dermed ble rapporten mangelfull.

Samtidig blir det brukt 53 millioner på snøsmelteanlegg til Metrobusslinjen. Dette for å kunne gi optimale forhold for bussen under tøffe vinterforhold. Det øker komforten for de reisende og reduserer framtidige kostnader til vinterdrift. Pengene vil være tjent inn i løpet av fire til seks år sammenlignet med intensiv brøyting, ifølge beregninger fra de som drifter vegene.

De mange «stasjonene» langs ruten er under bygging, men ikke alle vil stå klare til 3. august 2019, da de nye metrobussene settes i drift. Enkelte «stasjoner» får midlertidig løsninger, men vil bli ferdigstilt så raskt som mulig. Det er bevilget 660 millioner kroner til bygging fram til avgang i august 2019. Totalt er det avsatt 2,8 milliarder kroner, hvorav staten dekker halvparten som del av Bymiljøavtalen. Haakon VIIs gate er en av flere harde nøtter, og et eksempel på en strekning som krever midlertidige løsninger.

Så hvordan bussene vil klare seg på tøffe vinterforhold, vil tiden måtte vise de reisende i Trondheim. Vinterens test gav dessverre ikke et tydelig svar på det.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.