MAN er stolt over Oslo-leveransen

Det er ingen tvil om at MAN Truck & Bus er stolt over leveransen av 76 elbusser til Oslo mot slutten av fjoråret. Historien om bussene er for øyeblikket hovedoppslaget på MANs internasjonale hjemmeside, men ikke den norske.

De 76 elbussene fordeler seg på 59 12-metersbusser 17 leddbusser.

Det har vært mye negativ omtale av busstrafikken i Oslo nå i vinter. Ifølge MAN er de nye bussene, som driftes av Unibuss, spesielt forberedt for krevende vinterforhold slik man har sett i hovedstaden en del uker.

Ofte har den negative omtalen gått på at leddbusser har drivaksel kun bakenfor leddet, altså i hengeren. Under krevende forhold har det vist ikke å gi tilfredsstillende fremkommelighet.

To drivaksler

Men MANs nye batterielektriske leddbusser har drift på både andre og tredje aksel. Det forbedrer selvsagt fremkommeligheten på vanskelig vinterføre i vesentlig grad.

Ulempen med leddbusser med to drevne aksler er kostnadssiden. To drevne aksler i stedet for en gir naturlig nok økte kostnader både ved innkjøp og vedlikehold.

Enkelte i bussbransjen hevder også at to drevne aksler gir vesentlig høyere forbruk. Noe økning i strømforbruket vil man naturlig nok få, ettersom man får et visst effekttap i to aksler i stedet for i en. Men bortsett fra dette, er det omtrent samme masse som skal forflyttes, og da skal forbruket være omtrent det samme.

Men her kommer en faktor til inn i bilde når det gjelder forbruk, nemlig sjåføren. Med to motorer og to drevne aksler får man gjerne høyere totaleffekt enn med en motor og en drivaksel. Hvis sjåføren store deler av tiden utnytter den ekstra effekten, koster det selvsagt mer energi. Så da spørs det da, om sjåføren har fått den nødvendige opplæringen til å håndtere et kjøretøy med høy effekt på den mest energiøkonomiske måten.

Etter en problematisk vinter for busstrafikken i Oslo er det grunn til å tro at det også vil bli vurdert et tredje fremdriftsalternativ for elektriske leddbusser, nemlig drift på midtre aksel og kun der. Det vil etter alt å dømme gi en bedre fremkommelighet enn for leddbusser med en drivaksel bakenfor leddet, og samtidig vil man unngå de økte kostnadene med to drivaksler.

Alle bilder: MAN

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.