Daimler og Linde samarbeider om fylleteknologi for hydrogen

Daimler Truck og Linde Engineering presenterer nå sLH2, en ny fylleteknologi for flytende hydrogen som selskapene håper skal bli en ny standard.

sLH2 står for subcooled liquid hydrogen, som kan oversettes med underkjølt flytende hydrogen. Daimler Truck og Linde Engineering har som mål at dette skal bli en standard påfyllingsteknologi for nyttekjøretøy og ønsker at dette skal være en åpen teknologi som kan brukes av andre nyttekjøretøyprodusenter og partnere via en ISO-standard. Nå nevner Daimler Truck konsekvent lastebiler i sin pressemelding, men en slik standard bør være like aktuell for busser når man noen år frem i tid vil ha utslippsfrie langdistansebusser for hydrogen på markedet.

Den første fyllestasjonen for hydrogen med den nye teknologien er nettopp innviet like utenfor den tyske byen Wörth am Rhein. Kanskje ikke så rart, for her produseres Mercedes-Benz lastebiler og hvor hydrogenmodellen Mercedes-Benz GenH2 Truck nå snart er klar for fullskalatesting.

Sammenlignet med dagens konvensjonelle teknologi for fylling av flytende hydrogen (LH2) bygger sLH2 på en liten trykkøkning i det flytende hydrogenet. Dette åpner for enklere og rimeligere fylling av hydrogen på nyttekjøretøy. I tillegg kreves det ingen dataforbindelse mellom fyllestasjon og kjøretøy, noe som reduserer kompleksiteten i løsningen. I tillegg øker kapasiteten på fyllestasjonene, samtidig som tiden det tar å fylle et kjøretøy, blir redusert. Fylling av 80 kg hydrogen på et nyttekjøretøy tar fra 10 til 15 minutter og gir da en rekkevidde på 1.000 km for en 40-tonnskombinasjon.

Ifølge Daimler Truck vil investeringen i fyllestasjoner for hydrogen bli rundt tredjeparten lavere, mens driftskostnadene vil bli fem til seks ganger lavere. I tillegg skal sikkerheten ved sLH2-teknologien være høy, sammenlignbar med diesel.

Den nye fyllestasjonen med sLH2-teknologi like utenfor Wörth am Rhein i Tyskland.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.