– Lytter ikke til sjåførene – syv busser mistet hjulet

Sjåførene hos Tide mener de ikke blir lyttet til når de melder inn feil på bussene. På to måneder har syv busser hos Tide mistet hjulene.

Å ettertrekke hjulmuttere ved hjulskift bør vøre fast rutine. Men hos Tide har hele syv busser mistet hjul bare på de to siste månedene. Nå varsler sjåførene i fra om svikt i rutinene og at de ikke blir tatt på alvor når de melder inn feil på kjøretøy.

Ved hjulskift må kjørtøyet inn for etterstramming av hjulmuttere. Dette gjelder busser, lastebiler og personbiler. Ikke noe kjøretøy slipper dette. Men hos Tide mener sjåførene at det er svikt i disse rutinene.

Et hjul som detter av i fart kan ha en tyngde tilsvarende en elefant og knuse kjøretøy som kommer i mot. Derfor er det viktig å holde streng kontroll på hjul og muttere. Det finnes også enkle løsninger for å sikre muttere fra å dette av.

Bransjefolk sier også at bolter kan strekke seg ved for hard tiltrekking, og må derfor byttes. Er en bolt strekt, så kan den løsne gjentatte ganger. Dette kan lett kontrolleres ved å montere små piler på mutterhode eller merke med tusj. Om disse pilene flytter på seg, er det grunn til nærmere undersøkelse.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.