– Lytt mer til bransjen

Under dagens fagseminar til Norsk  Transportforum var det en tydlig stemme fra transportbransjen om at politikerne må lytte mer til bransjen. Og at de må slutte med bare pisk, men heller prøve gulrot.

Norsk Transportforum er en paraplyorganisasjon med NLF, TS Forum og Norges Bussbransje som eiere. Her blir det jobbet med de store tunge sakene inne regleverk og utfordringer for transportbransjen på tvers av type yrke.

Fagseminar blir avholdt med jevne mellomrom og i dag var det fokus på fremkommelighet for buss og gods i byene. Oslo, hvor seminaret ble avholdt, ble dermed hovedfokus for bransjen. Men dette kan lett overføres til andre store byer i Norge.

Problemene som bransjen opplever er stengte gater, strengt regime på vareleveranser og kompliserte trafikale forhold som forsinker og fordyrer leveransen. Og dette gjelder også for både tur, ekspress og rutebusser.

– Vi har et veldig kort tidsrom å levere ut varer på i sentrum. Kundene våres kommer klokken ti og varene skal være levert innen klokken 11, for da må vi ut av gatene, sier Sven Bugge som sitter i LUKS. Han mener det må kunne komme flere insentiver fremfor nye strenge regler og bomsatser.

For Norges Bussbransjeforbund er det utfordringer knyttet til kollektivfelt som er fylt opp med elektriske biler, høye bomavgifter for turbusser, stengte eller dårlig fremkomelighet i bygater, samt trusler om utslippsfritt sentrum.

Her ønsker bussbransjen at bomavgiftene fjernes for all løyvepliktig transport, både for buss og gods. At kollektivfeltene er utelukkende for buss og taxi, samt at det blir lagt mer tilrette for buss å komme til og fra bussterminalene uten å stampe i kø. Og bransjen ønsker at politikerne lytter mer til dem når fremtidens bystruktur skal formes.

Det ble også reagert på at forsøksprosjektene med kollektivfelt hadde for kort tidsperiode før de ble fjernet. Slik at en ikke fikk helt riktig bilde av hvor effektivt slike prosjekter er.

Eirik Lae Solberg fra Miljø- og Samferdselskomitee (H) var tydelig på at de ønsket med gulrot fremfor pisk.

– Vi ser at mer tilrettelegging for buss- og gods i bysentrum er viktig for både passasjerer og varelevering. Vi ønsker at det blir mer insentiver, fremfor regler og avgifter. Vi er for gulrot fremfor pisk, sier Solberg.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.