Særnorsk alkolåsregelverk kan gi problemer for bussbransjen

Rett over nyttår skal Stortinget behandle saken om lovpålagt alkolås i busser og minibusser.  – Blir forslaget fra Samferdselsdepartementet vedtatt, så kan dette i verste fall gi store problemer for bussoperatører som kjører utenfor norges grenser, sier faggruppen for alkolås. Vegdirektoratet er uenig i at dette vil by på problemer.

I nå flere år har det vært jobbet med å få lovpålagt alkolås i busser. Mye arbeid har vært lagt ned både fra organisasjoner, importører og Vegdirektoratet. Og mye så bra ut frem til for kort tid siden.

Vegdiretoratet skal ha tatt bort viktige elementer i kravet som nå behandles på Stortinget. Et av disse er kravet til loggføring av hendelser. Dette er fjernet, og det samme er kravet om at også taxier skal ha alkolås.

– Vi har jobbet intenst og hard med å få til et godt lovforslag. I tett samarbeid med LO, YS, NLF, Taxiforbundet og flere andre viktige aktører har vi jobbet mot et lovverk som vil passe det de kravene EU jobber med angående Alkolås der dette brukes, som innføres fra 2020, forteller Bjarne Eikefjord, leder NEK/NB BTTF 116-2 Alcohol Interlock for Motor Vehicles.

Norsk Elektronisk komité (nek) har opprettet et forum bestående av produsenter av alkolås og interesseorganisasjoner. NEK/NK BTTF 116-2 Alcohol Interlocks. I denne finner du Dräger, Foxguard, Dignita, Norsk Transportarbeider Forbund(NTF), Norsk Lastebileier Forbund(NLF), Yrkestrafikk Forbundet(YTF), Norges Taxi Forbund, Trafikkforum, ATL og MA Norge.

– Men så opplever vi at Vegdirektoratet kommer med helt andre innstillinger enn det som burde vært lagt frem for Stortinget. Det er flere viktige elementer som er tatt ut, samt endringer som ikke er i nærheten av det som EU har jobbet med, forteller han fortvilet.

Eikefjord har sittet i gruppen som har utarbeidet kravene som nå er i de nye EU direktivene som innføres fra 2020 på nye kjøretøymodeller og fra 2021 på eldre kjøretøy.

– EU har ikke innført krav til Alkolås, men krav til alkolåsen det denne brukes. Det er her forslaget fra departementet avviker veldig fra det EU har vedtatt skal gjelde, Sier han.

Kort forklar så innføres det en standard alkolås der dette brukes som er lik over store deler av verden, som EU, USA, Canada, Australia med flere. I dette direktivet ligger også krav til bremseassistent, automatisk brannslukker og flere andre sikkerhetsløsninger for en tryggere passasjertransport.

At det på sikt også vil komme krav om alkolås i alle nye kjøretøy innen EU, er det liten tvil om. Dette kan også komme til å gjelde mer enn bare busser.

Norske busser kan måtte stoppe på grensen
Men her i Norge, i følge Bjarne Eikefjord, så ser det ikke ut til at det EU sine føringer  helt blir tatt til følge.

– EU-Parlamentet gjorde 14. november prinsippvedtak, selve lovteksten, basert på vedleggsdokumentene, skal legges fram 18. mars 2018. Rent formelt er lovteksten således ikke vedtatt, men hele innstillingen + forarbeidene inngår i vedtaket i EU-Parlamentets Transportkomite 12. oktober, og ble deretter enstemmig godkjent av EU-parlamentet 14. november, sier han.

– Når en velger å gjøre det forbudt å loggføre alkolås en her i Norge, så betyr det at bussen kanskje ikke kan brukes utenfor Norge etter 2020, hvis alkolåsen ikke oppfyller EU sine standardkrav. Frankrike og Finland har allerede innført krav til Alkolås etter den internasjonele standarden, forklarer Eikefjord og gir oss et eksempel på hvordan loggen kan hjelpe.

– Vi har eksempler hvor en har opplevd at en alkoholpåvirket sjåfør har fått start på kjøretøyet sitt. Ved å se i loggen, kunne en se at det var flere forsøk hvor en blåser rødt, før en bare minutter senere blåser grønt. Det viser seg at sjåføren har fått hjelp til å blåse. Og ved sjåførbytte, vil en også kunne se om vedkommende kjører videre uten å nulle ut alkolåsen for ny blåsetest. Alt dette vil med den nye loven ikke kunne dokumenteres, og det vil bli forbudt å ha logg i alkolåsen, forklarer han.

Men mens politikerne diskuterer den kommende loven, så monteres det alkolås i nesten alle nye busser i Norge. Og Bussbransjen har lyttet til fagfolk. De monterer inn alkolås som tilfredstiller de internasjonale kravene allerede.

– Jeg vet at nesten 100 prosent av alle bussene som i dag kjører i Norge med alkolås har en modell som tilfredstiller de internasjonale kravene som kommer. Det betyr at om de norske kravene blir innført, så kan man riskikere at låsene må byttes ut eller omprogrameres slik at de ikke loggfører lenger. I tillegg må dette gjøres på godkjente verksteder som Statens Vegvesen har godkjent. Noe som er unødvendig, mener jeg og leverandørene, sier Eikefjord.

Han mener at en ikke behøver spesialgodkjente verkesteder for å montere inn standarde alkolåser. Det holder at en vanlig bilverksted, leverandør eller andre gjør dette. Det er en enkel prosess.

– I stedet for å også her lytte til oss og leverandørene, så krever de godkjente verksteder, som må betale i dyre dommer til staten for å få lov til å montere og godkjenne alkolåsen. Dette kan bety at det ikke vil finnes godkjente verksteder øst for Tromsø, noe som betyr lange kjørestrekninger for busselskapene for både montering, vedlikehold og godkjenning av låsen, sier han fortvilet.

Helge Orten fra Høyre sitter som leder for Transportkomiteen på Stortinget. Han sier til Bussmagasinet at de nettopp har mottat lovendringsforslaget og har ikke fått sett på det i detaljer enda.

– Stortinget vil ikke starte behandling av denne saken før på nyåret, sier han.

Prosjektkoordinator Alkolås hos Vegdirektoratet er uenig
Sigve J. Aasebø som er Prosjektkoordinator Alkolås hos Vegdirektoratet er uenig i flere av punktene som Bjarne Eikefjord siteres på.

  – Fem fakta om alkolås: 1. EU-kommisjonen har per i dag ingen planer om å innføre krav til bruk av alkolås i kjøretøy. 2. Det er Statens vegvesen som følger denne regelverksutviklingen i EU (kommisjonens gruppe for kjøretøystandarder og krav ved bruk av kjøretøy) og i FNs gruppe for harmonisering av tekniske krav til kjøretøy. 3. EU har inne et forslag om mulig utvikling av standard tilkoblingspunkt for alle kjøretøy (personbiler/busser og vare-/godsbiler), gjeldende for nye biler fra 2020/2022, slik at ettermontering av alkolås kan gjøres på en trygg måte. 4. Statens vegvesens vurdering av personopplysninger ift. alkolås og EUs personverndirektiv som trår i kraft neste år, er utarbeidet i samarbeid med Datatilsynet. Vi ønsker å være restriktive med lagring av blåseprøver. 5. NEK har en norsk speilkomite (NK BTTF/116-2) som speiler den internasjonale standardutviklingen (CENELEC BTTF/116-2) for et mulig tilkoblingspunkt. Hverken NEK eller CENELEC utvikler EUs krav til kjøretøy eller FNs harmonisering av tekniske kjøretøykrav. Eikefjord er tilknyttet det tekniske standardarbeidet for et mulig tilkoblingspunkt og arbeider ikke med kjøretøystandarder i EU/FN, skriver Aasebø i en kommentar til artikkelen.

I forkant av loven
Bussbransjen på sin side ser frem til at det blir en ny lov om alkolås i busser. De har ventet lenge på dette. Noen har innført krav om alkolås i alle sine busser allerede, og er dermed i forkant av loven, mens andre venter.

– Vi har per dags dato ikke krav om alkolås i bussene som kjører for oss, men vi er helt ok med et påbud som kommer, sier Odd Aksland hos Kolumbus.

Hos Skyss mener de at alkolås er et godt tiltak med tanke på trafikksikkerhet.

– Skyss mener at alkolås er et godt tiltak med tanke på trafikksikkerhet, nå som dette er teknisk mulig. Vi har innført krav om alkolås i alle busser fra og med anbudskontrakter med oppstart i 2016. Per i dag har vi derfor alkolås i busskontraktene som er i drift i Sunnhordland, Modalen/Vaksdal og Hardanger/Voss, og kravet vil gjelde for alle kommende kontrakter, skriver Målfrid Vik Sønstrabø, leder for avdeling trafikktilbud hos Skyss, i en mail til Bussmagasinet.

Også hos Nettbuss er de positive til innføring av alkolås i alle busser.

– Nettbuss er i utgangspunktet positiv til alle tiltak som gir en økt trafikksikkerhet, skriver Dag Bones, kommunikasjonssjef hos Nettbuss AS.

– Nettbuss har montert og tatt i bruk alkolås i alle busser hvor dette er kontraksfestet med oppdragsgiver. I tillegg har selskapet forberedt alle ekspressbusser anskaffet fra og med 2016 for monterings av alkolås. En del av selskapets turbusser har allerede fått montert systemet, skriver han videre og legger til at de vil ta en ny gjennomgang av deres busser når lovkravet på dette området kommer.

Unibuss AS, LL Setesdal Bilruter med flere har det som krav at bussene deres skal ha alkolås og disse tilfredstiller de internasjonale kravene, både når det gjelder loggføring og temperatur.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.