Lite økonomisk støtte i jakten på sosial dumping

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes er skuffet over at det ikke bevilges mer penger enn det gjør til Arbeidstilsynet. I dag ble statsbudsjettet lagt frem og Arbeidstilsynet får kun 1 prosent økning i budsjette. – Dette er ikke nok til å bekjempe sosial dumping, mener Klungnes.

– Transportbransjen er preget av sosial dumping og gode vilkår for useriøse aktører. Vi har lenge varslet behovet for mer omfattende kontroller. På denne posten burde vi sett en kraftig økning, i stedet ser vi en reell svekkelse i bevilgningene til Arbeidstilsynet, uttaler Klungnes.

I dag finnes det regelverk for allmenngjøring av lønn som skal sikre sjåfører et minimum av inntekt og som sørger for at seriøse aktører i bransjen får levedyktige konkurransebetingelser. Problemet er at regelverket ikke følges opp med midler.

– Hva hjelper det med gode intensjoner og regelverk når sjansen for å bli tatt er minimal? Gjennom dette statsbudsjettet sørger regjeringen for at det er fritt frem for de useriøse aktørene, konkluderer Klungnes.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.