Økt moms på kollektivreisen kan gi dyrere billett

I statsbudsjettet som ble lagt frem i dag, så ønsker regjeringen å øke den lave MVA satsen fra 10 til 12 prosent. Dette vil ha en direkte effekt på kollektivreisen og bestillingsturer med buss.

I dag betales det 10 prosent merverdiavgift på din kollektivreise eller når du bestiller en busstur med kolleger, lag- eller forening. Denne ble for noen år siden økt fra 8 prosent til 10. Nå vil regjeringen i sitt budsjettforslag øke momsen til 12 prosent.

Dette kan få direkte effekt på din kollektivreise med resultat i dyrere bussbillett. I dag er det over 500 millioner reisende årlig på de ulike kollektivtilbudene i Norge. Dette tallet frykter kollektivforeningen vil gå ned med de nye momssattsene.

 – Det er viktig at MVA-økningen kompenseres fullt ut når statsbudsjettet vedtas i Stortinget, slik at det ikke fører til økte billettpriser eller reduserte tilbud, sier Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen.

Han frykter økt billettpriser og dermed færre som velger kollektivtransport.

– Vi ønsker ikke at staten med dette grepet skyver regningen over på fylkeskommunene og deres administrasjonsselskaper, sier Grøtting. – Det viktigste nå er at vi får på plass en nasjonal løsning som flest mulig av kollektivaktørene tar i bruk, sier han.

Men også på bestillingsturer med turbuss eller utflukter med skole, lag- og foreninger vil den økte momsen merkes. Prisene som allerde i dag er veldig presset, vil øke til neste år.

 

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.