Ledsaget og uledsaget transport

Det har i de siste dagene kommet frem i media informasjon om at politiet uttransporterer personer uledsaget på buss til flyplass for utreise. PU avkrefter at dette er praksis.

Hva er en uledsaget retur?

En uledsaget retur er en tvangsretur der personen som skal uttransporteres blir pågrepet og fulgt av politiet på hele utreisen, bortsett fra på selve flyreisen.

Hva er en ledsaget retur?

En ledsaget retur er en tvangsretur der personen som skal uttransporteres pågripes og følges av politiet også på selve flyreisen og helt frem til landet der han eller hun har lovlig opphold.

Hvordan foregår en tvangsretur?

En tvangsretur starter med at personen som skal uttransporteres blir pågrepet på sin bostedsadresse, ofte på et mottak. På forhånd har PU bestilt flybilletter, varslet flyselskapet, og avtalt pågripelsen og uttransporten med lokalt politi. Det er vanlig at mottaket er varslet, og landet personen skal uttransporteres til også har fått beskjed.

Politiet pågriper gjerne tidlig på morgenen slik at personen skal ha tid til å pakke før flyavgangen. Når personen har pakket ferdig, blir han eller hun transportert av politiet med bil til flyplassen. Denne transporten skjer aldri med rutebuss. Hvis personen skal til politiets utlendingsinternat på Trandum, blir han eller hun fraktet dit. Hvor mange politifolk som deltar i en uttransport avhenger av sikkerhetsvurderingen og hvor mange personer som skal uttransporteres. Politiansatte i PU har ikke på seg uniform ved ledsagelse av tvangsreturer.

I en uledsaget tvangsretur følger politiet personen som skal returneres gjennom sikkerhetskontrollen og på flyet. Politiet som har pågrepet ser at flyet taxer ut. Nytt politi venter ved gaten når flyet lander, og har ansvar for å følge personen til neste fly. Slik fortsetter reisen frem til endelig destinasjon. Reisen er avsluttet når personen har gått gjennom passkontrollen i landet der han eller hun har lovlig opphold.

I en ledsaget tvangsretur følger politiet personen på hele reisen. Returen av avsluttet når personen er tatt imot og akseptert av myndighetene i landet der han eller hun har lovlig opphold.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.