Laveste billettpris på 10 år

Fra 1. februar 2020 setter Brakar ned prisen på enkeltbilletter for én sone i Buskerudbyen med hele 27 %. Voksen enkeltbillett vil koste 25 kroner og barn/honnør 13 kroner innenfor én sone i hele Buskerudbyområdet.

Dette gjør at innbyggerne i Lier, Drammen, Svelvik, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg vil få rekordlav busspris så lenge de reiser internt i sin sone. Midlene som er satt av til dette skal fungere som gulrot for at enda flere skal velge bærekraftig transport i årene som kommer.

De fleste reiser innenfor en sone

Rundt 66 % av reisene i Buskerudbyen skjer innenfor én sone. Derfor har det blitt bestemt å redusere prisene kraftig i én sone, for at det skal komme mange til gode.

Det er likevel ikke bare innbyggerne og de som kjøper enkeltbillett i Buskerudbyen som får glede av belønningsmidlene. Rundt tre millioner kroner vil gå til reduksjon av 30 dagers periodebillett med 60 kroner i alle soner i dagens Buskerud. 30 dagers periodebillett i én sone vil koste 770 kroner, mot 830 i dag. Dette gjøres for at prisene i Buskerud skal harmoniseres med Oslo og Akershus.

Bevilgning over flere år

De 20 millionene vil inngå i årlige bevilgning fram til 2029. Prisreduksjonen i Buskerud er beregnet å koste 18,3 millioner kroner, hvor nesten 15 millioner vil gå til reduksjon av enkeltbilletter. Inkludert i dette er det beregnet økt inntekt som følge av flere reiser.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.