Kursserie om dialog i anskaffelser av rutebuss

I oktober starter Difi opp en kursserie om balanserte anskaffelser gjennom dialog der du som er innkjøper, operatør eller produsent av kollektivtransport med rutebuss inviteres til å delta.

På kurset vil leverandører, operatører og produsenter lære hvordan dialog kan brukes som salgsteknikk for å oppnå best mulige leveranser av kollektivtransport med rutebuss. Innkjøpere vil lære teknikker og verktøy for å ha bedre kommunikasjon med markedet før, under og etter en konkurranse.

Trening i dialog
Kursserien gir innkjøpere og leverandører en unik mulighet til å trene seg på å benytte dialog som verktøy for å gjennomføre gode anskaffelser.

Det å få en nøytral grunn å diskutere på som verken tilhører innkjøperne eller leverandørene, trekkes fram som unikt og bra med kurset, sier kursleder Tanja Huse-Fagerlie. Hun har tidligere holdt lignende kurs for aktører innen medisinsk forbruksmateriell og renholdsbransjen.

Behov for erfaringsutveksling
Innspillene Difi har mottatt fra bussbransjen understreker at det er behov for en arena der leverandører og innkjøpere kan utveksle erfaring og lære mer om anskaffelsesmetodikk.

– Vi trenger en katalysator for å komme videre, sier Hellik Hoff, innkjøpssjef i Ruter til Difi, og ønsker kursserien velkommen som en spennende løsning.

Ny norsk busstandard presenteres
1.oktober får vi en ny norsk standard med funksjonelle og tekniske krav for busser, utviklet av både leverandører og innkjøpere. Standarden vil presenteres under Difis kursserie. Den nye standarden skal bidra til en mer kostnadseffektiv anbudsprosess. I tillegg setter den krav til miljøvennlige løsninger og energibærere. – Vi er glade for at standarden blir en referanse og et verktøy i Difis kursserie, sier adm. Dir. Jacob Mehus i Standard Norge.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.