Bussjåfør gebyrlagt da barn satt uten sele – siden trukket tilbake

30 passasjerar fikk bilbeltegebyr på 1500 kr da busser ble stoppet i Bergen. Sjåfør fikk gebyr fordi et barn om bord ikke hadde belte på, skriver Statens Vegvesen på twitter. Senere på dagen ble sjåførens gebyr trukket tilbake.

Statens Vegvesen avholdt i uke 10 2016 en storstilt kontroll av bilbeltebruk i busser. Her viste det seg at 3615 passasjerer satt usikret i buss denne uken. Av disse var 272 barn og unge mellom 0 og 15 år. 134 av disse var i tettbyg strøk og 138 utenfor tettbygd strøk.

Bussjåføren har et ekstra ansvar for barn under 15 år. De skal sitte fastspent med sikkerhetssele under hele reisen. Derfor ble en sjåfør tirsdag morgen ilagt et gebyr for at en av hans passasjerer ikke hadde sikkerhetsselen på.

Sjåføren er også pliktig til å informere alle passasjerer, uansett alder, om bruk av sikkerhetssele i buss. Dette kan gjøre ved hjelp av mikrofon, AV-anlegg eller skilt som er synlig ved hvert sete.

For passasjerer under 15 år, er det sjåførens ansvar at beltet er på, i buss som i bil.

-Vi ser at dette kan være krevende for sjåføren, og håper at kampanjen vi har kjørt kan bidrar til å gjøre jobben i bussen litt enklere. Vi håper også at foreldre kan snakke med barna sine om beltebruk, og selv gå foran som gode rollemodeller, i buss som i bil, sa Ingrid Heggebø Lutnæs etter at kampanjen gjennomført i 2016.

Bussjåfører har regaert kraftig på at en av deres kollegaer er blitt ilagt gebyr på grunn av en av hans passasjerer ikke benyttet sikkerhetssele.

-Da jeg satt som forbundssekretær i Norsk Transportarbeiderforbund, så hadde jeg møte med Statens Vegvesen hvor jeg viste til at det var umulig for sjåførene å kunne se om de bak i bussen brukte setebelte. Jeg var veldig klar på at loven måtte endres, slik at bussjåfører ikke hadde ansvaret for at barn under 16 år satt fastspent, skriver Jan Sivertsen på Facebook.

-Hvis det er skjerm i bussen som opplyser om belteplikten, noe det er på alle busser med sikkerhetsbelte, så gir det unntak fra reglene. Det er litt utydelige regler om sjåførens plikt, med dette er noe vi jobber med, sier Lars Harald Drange hos Statens Vegvesen til Bergens Tidende. De valgte derfor å annulere gebyret sjåføren hadde fått for at ikke alle satte sikret ombord i bussen.

-Selv om forskiften ansvarliggjør bussjåføren ser vi at dette er en vanskelig oppgave for en sjåfør å gjennomføre i flere situasjoner. Derfor er det også i kontrollinstruksen til Vegvesenet lagt stor vekt på at det skal gjøres en skjønnsmessig vurdering for hvert enkelt tilfelle. Som hovedregel blir ikke en sjåfør ilagt gebyr dersom denne har gjort sitt ytterste for å forsikre at ungene blir forsvarlig sikret i bussen – blant annet gjennom opprop over mikrofon, skilt i bussen og eventuelt annet AV-utstyr, skriver Kjell Bjørn Vinje hos Statens Vegvesen i en mail til Bussmagasinet, og legger til.

-Vi føler at vi er i god dialog med bransjen om sikring, belter og vår praksis rundt dette. Vi opplever at de aller fleste sjåfører gjør en god og viktig jobb på dette området. Vi ser også at passasjerene er blitt flinkere etter hvert. Vi har alle et felles mål – best mulig trafikksikkerhet for alle om bord.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.