Kulden skaper utfordringer

Vinteren kom som julekvelden på kjærringa, er det noe som heter. I år er vinteren allerede godt i gang, altså ikke noen overraskelse lenger. Den første snøen falt for snart to måneder siden. Men alikevell kan en lese daglig om problemer og utfordringer i kollektivtrafikken. Da oftes om batterielektriske busser. Er de dårligere enn diesel?

Vinter, snø og kulde har alltid, så lenge det har vært kjøretøy på markedet, gitt utfordringer. Bussene har også hatt sine mange utfordringer uansett hva type drivlinje de har hatt. Dette både når det kommer til fremkommelighet, startvansker og andre vinterrelaterte ting. Men når en leser avisene så har det aldri vært så ille som etter at de batterielektriske bussene ble kjøpt inn. Ruter er ikke helt enig i det.

Ruter AS mener at 40 innstilte avganger av 1100 ikke er så ille på en krevende vinterdag.

«For å sette gårsdagens medieomtaler litt i perspektiv så hadde vi 40 instilte avganger på tirsdag morgen, og det av mer enn 1100 daglige avganger», sier Chatrine Myhren-Haugen som er kommunikasjonsjef hos Ruter AS.

Bussmagasinet stilte Ruter AS spørsmål om disse medieomtalene rundt batterielektriske busser og fikk raskt en tilbakemelding om at det ikke var så en unormal situasjon.

«Rutebeskrivelsen i hvert bussanbud gir en nøyaktig beskrivelse av traseer som skal kjøres, og operatørene er ansvarlig for å dimensjonere busser som skal gå på disse bussrutene under alle forhold gjennom året», skriver Myhren-Haugen som legger til at det i dag er 375 batterielektriske busser i Ruter sitt ruteområde.

Det er derfor opp til operatøren å velge riktig materiell til de enkelte rutene som de er tildelt. Og når kravet er batterielektrisk fremdrift, så er rekkevidden viktig. Rekkevidden under krevende forhold er viktig faktum å ta med i planleggingen. At en elektrisk buss mister rekkevidde når det er kaldt, eller forsåvidt også når det er varm og klimaanlegg må gå for fult, er viten kjent. Men i tillegg så forbruker en mer energi på vei som er snø-, eller isdekket. Og med vinterdekk som har mykere gummiblanding for bedre grep.

Tester som Bussmagasinet har vært med å studere, så kan en se en markant reduksjon av rekkevidde så snart en benytter bussens fremdriftsbatterier til oppvarming eller kjøling. Også hvordan høyrefoten benyttes vil påvirke rekkevidden betydelig. Derfor er det viktig med god opplæring i forkant av anbudsoppstart, og også under krevende vinterforhold.

Ikke sett klare mønster i forhold til fabrikat

Media har også fremstilt spesielt en bussfabrikat som kilden til de store utfordringene i vinter. Men her er ikke Ruter AS enige. De mener på at det ikke noen klare mønster.

«Det er svært mange forskjellige problemer som meldes inn, og vi har ikke sett noen klare mønster i forhold til fabrikant», sier Myrhe-Haugen. Men bekrefter at det har komme inn svært mange forskjellige problemer knyttet til de ulike bussene som er i trafikk i deres ruteområde. Problemer som så blir meldt videre til operatør, og som også blir tatt med i planleggingen av kommende anbud, eller justering av dagens pågående rutekjøring.

500 elbusser i 2024

I utgangen av november var det 375 batterielektriske busser i drift i Ruter sitt område. Men allerde 10. desember settes ytterligere rundt 80 elbusser inn i trafikk, og innen utgangen av 2024 vil det totale antallet være 500 batterielektriske busser i klasse 1 og 2 i ruteområdet til Ruter. Så utskiftningen fra biogass- og dieselbusser går raskt. Mye raskere enn noen kunne forutse i 2017, da Oslo fikk sine første batterielektriske busser i fast rutekjøring.

Ikke anleding til å bruke annet materiell

I følge Ruter AS så må operatørene kun benytte de bussene som de har vunnet anbudet med. Skal det settes inn andre reservebusser enn hva som er forhåndsgodkjent, så må dette avtales særskilt.

«Produksjonen skal kjøres med definert materiell som inkl. reservebusser. Skal det fravikes så må det avtales særskilt», sier Myrhen-Haugen. Men selv om det i utgangspunktet ikke skal benyttes alternative busser, så er altså Ruter AS åpne på at det kan søkes om unntak ved behov.

Kan unngå gebyr

Ved en forsinkelse, eller en avlyst avgang, så har Ruter AS anledning til å illegge operatøren et gebyr. Men dette illegges ikke om operatøren er uforskylt eller på bakgrunn av hvilke tiltak operatøren har iverksatt for å nettopp unngå forsinkelsen eller innstilligen.

«Eventuell gebyrlegging blir vurdert fra sak til sak og bl.a. på bakgrunn av hvilke tiltak operatør har iverksatt for å unngå innstilling», avslutter Myrhen-Haugen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.