Busselskapet Sverre Haga AS drives videre med nye eiere

Eierne av Risdal Touring har inngått intensjonsavtale om kjøp av 90 prosent av aksjene i Sverre Haga AS. Sønn av Sverre Haga, Ole Kristian Haga, beholder ti prosent av aksjene.

– Søskenflokken Haga er glade for å ha funnet en løsning som viderefører fars livsverk. Eierne av Risdal Touring AS har gjennom våre samtaler overbevist oss om at de har evne og vilje til å videreutvikle selskapet, sier konstituert daglig leder i Sverre Haga AS, Ole Kristian Haga.

Årsaken til salget skyldes Sverre Haga sin bortgang den 3. november. Det har vært knyttet spenning til hva som skal skje videre med busselskapet han etablerte i 1999. Familieeierskapet fortsetter ved at Ole Kristian Haga beholder ti prosent aksjeandel. I tillegg har han takket ja til styreplass i det nye styret til Sverre Haga AS. Oppkjøpet trer i kraft dagen før både Sverre Haga AS og Risdal Touring AS fyller 25 år.

– Fra vår side er vi stolte og ydmyke over muligheten til å videreutvikle et spennende selskap med dyktige medarbeidere i Rogaland. Sverre Haga AS er en god merkevare i bransjen, sier eierne i Risdal Touring AS, Olav Lj. Risdal og Tom Roger Øydne.

Intensjonsavtalen innebærer at aksjene overtas formelt ved kommende årsskifte. Partene planlegger nå en smidig overgang for eierskapet. Det vil fortsatt være de samme medarbeiderne man treffer blant sjåførene og administrasjonen i Sverre Haga AS.

– Selv om Sverre selvsagt har vært en inspirerende og engasjert gründer i selskapet, er det dedikerte mennesker på kontoret og blant sjåførene som i stor grad har vært selskapets ansikt utad. Vi har selv erfart at gode, dyktige folk på tvers av organisasjonen er sentralt for et busselskap, sier Øydne på vegne av de nye eierne.

Sverre Haga AS sine busser og merkevareprofil blir som før. Alle ansatte blir tilbudt videre tilknytning i Sverre Haga AS. Det er snakk om 20 ansatte i hel- og deltidsstillinger i selskapet. Tre turbusser og to minibusser overtas. Busseier Einar Olaf Pedersen vil fortsatt ha avtale om to turbusser i kjøring for Sverre Haga AS. For levering i 2024 er det bestilt to nye turbusser.

Økonomien i Sverre Haga AS har vært god til tross for koronapandemien som preget hele reiselivsbransjen fra 2020. Nøktern drift har sikret overlevelse og mulighet til fornyet satsning i et marked som nå er i vekst. Sverre Haga AS har hittil i 2023 økt omsetningen med 10 – 15%. Selskapet styrer mot en årsomsetning omkring MNOK 25. Det vil, som i foregående år, også bli overskudd i 2023.

Om Risdal Touring:            

2. januar 1999 ble Risdal Touring AS stiftet. Det er faktisk nøyaktig samme dato som Sverre Haga AS ble stiftet. I dag kan det oppfattes som en merkverdig tilfeldighet. Samlet eier Olav Lj. Risdal og Tom Roger Øydne det de omtaler som «en assortert landhandel innenfor reiseliv og buss med base på Evjemoen i Agder». Virksomheten omfatter ekspressbussen Konkurrenten på strekningen Stavanger – Kristiansand – Oslo, en del av nettverket Nor-Way Bussekspress. I tillegg drives buss- og turoperatørtjenester i Bergen, i Rogaland, på Agder og i Grenlands-området. Hovedkontoret ligger på Evjemoen, mens de fleste av bussene er stasjonert langs kysten og i Kristiansands-området. Gjennom mange år har Risdal Touring AS tilbudt et omfattende utvalg av program- og påmeldingsturer med start fra Stavanger, og ut fra Grenland. Oftest går disse reisene med buss, men også i kombinasjon med fly, cruiseferjer og tog.

Samlet beskjeftiger virksomheten til de nye eierne omkring 100 ansatte, ca 30 busser og minibusser og vil inneværende år få en samlet salgsomsetning omkring MNOK 165, før kjøp av Sverre Haga AS. Virksomheten er organisert gjennom eier- og driftsselskaper med en totalkapital omkring MNOK 150 og egenkapitalandel omkring 25%.

– Vi er glade for den tillit arvingene etter Sverre viser oss ved å gi oss muligheten til å kjøpe selskapet. Hva som er skapt frem til nå, imponerer oss. Vi ser frem til å utvikle nye muligheter til det beste for gjester og sjåfører, sier Tom Roger Øydne.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.