Er elbusser et vinterproblem?

Det har vært mye negativ presseomtale om innstilte avganger med elbusser, særlig i Oslo-området. Men er det så ille som det er fremstilt i pressen? I Lillehammer, som er en vinterby med både krevende klima og topografi har man en litt annen opplevelse.

Alle bybussrutene i Lillehammer kjøres i dag med elbusser, og man er nå inne i den tredje vinteren med slike kjøretøy. Disse bussene kjører gjerne 70.000 til 80.000 km i året. Forut for anskaffelsen av de 15 elbussene som er i drift i dag, hadde man to slike kjøretøy i forsøksdrift i to år. Det gikk så bra at man valgte å anskaffe elbusser til bybussrutene og til å betjene bo- og servicesentre.

Vi spør Magne Lindviksmoen, driftsleder hos Connect Bus AS i Lillehammer, om elbussene byr på noen utfordringer om vinteren.

– Når det gjelder å serve publikum, har vi ingen utfordringer. Vi har nok materiell og kan sette inn erstatningsbuss hvis det skulle oppstå en driftsstans. Bussene går alltid etter planen, og publikum merker aldri om vi har noen problemer. Bussen rett og slett går, sier han. Han legger til at både passasjerer og sjåfører er veldig godt fornøyd med bussene som byr på en veldig fin komfort og behagelig reise. Selskapet er også generelt veldig godt fornøyd med bussene.

– Bussene har en rekkevidde på rundt 22 mil om sommeren og rundt 14-15 mil om vinteren, fortsetter Lindviksmoen. – Ruter og lading er lagt opp etter dette og fungerer i utgangspunktet veldig greit. I garasjeanlegget har vi både normalladere for lading over natten og hurtigladere som benyttes i pauser. Utfordringene oppstår hvis en lader ikke fungerer slik den skal eller vi ikke har nok strømtilførsel så ladingen går seint. Bussene har Webasto dieselvarmere. Hvis tilleggsvarmeren ikke fungerer, må det brukes mer strøm til oppvarming, og da går det jo ut over rekkevidden. Så man kan gjerne si det slik at selve bussene fungerer, men at systemene rundt kan skape noen utfordringer.

I Oslo-pressen leser man også at elbussene har dårlig fremkommelighet på snø og is. Hvordan er dette i en vinterby som Lillehammer som i tillegg til strengt klima har krevende topografi? Rutenettet for bybussene strekker seg faktisk fra 130 til nesten 600 meter over havet.

– Vi utstyrer bussene med gode vinterdekk med miljøpigg, og vi spesifiserer selvsagt bussene slik at vi kan legge på kjettinger, sier Lindviksmoen. – Det blir brukt også på bybussene når føret er vanskelig. Men på bybussene er det begrenset plass mellom hjul og skjermer, så det er aller best å få lagt på kjettinger i garasjeanlegget før bussene reiser ut. Blir bussen stående i ei snøfonn oppe i Vårsetergrenda (Lillehammers høyest beliggende bydel), har sjåføren en heller vanskelig oppgave med å få på kjettinger.

– Elbussene har ikke differensialsperre, fortsetter Lindviksmoen. – Akkurat på det området var de gamle dieselbussene klart bedre. Men i det store og hele er vi godt fornøyd med elbussene, avslutter han. Og selskapet skal ha noen få elbusser til i løpet av de nærmeste par årene.

En av elbussene til Connect Bus AS i Lillehammer på bybussenes høyest beliggende endeholdeplass nesten 600 meter over havet.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.