Krever tryggere arbeidsplass

Verneombud Marianne Nattestad krever større trygghet rundt sjåførens arbeidsplass, førerplassen. Etter den tragiske bussulykken på Riksvei 170 i 2015 hvor to personer mistet livet, så stilles det spørsmål til sjåførens sikkerhet ved førerplassen.

Desember 2015 så frontkolliderte en pic-up med en buss på Riksvei 170 i Akershus. Sjåføren av buss og sjåføren av bilen mistet livet. 24 passasjerer ble skadet, hvorav kun en person brukte sikkerhetsbelte.

Verneombud ved Nettbuss Lommedalen, Marianne Nattestad krever nå strengere føreringer for utforming av sjåførenes arbeidsplass.

– Vi krever tryggere arbeidsplass. Ulykken i 2015 viser tydelig at sikkerheten for sjåføren ikke er god nok. Det er alt for lite fokus fra leverandørene på å beskytte sjåførene, sier Nattestad.

Nå håper hun at fabrikkene kan få satt denne type sikkerhet på dagsorden og sette standarder for hvordan førerplassen skal beskyttes.

– Vi har fått noen opplysninger om at kravene som finnes er noen firkantrør og plater, men vi krever mer spesifikte opplysinger om hvilke type tester bussene har vært gjennom og om sikkerheten kan bli bedre, sier hun.

Hun reagerer også på at dagens krav til veltesikring i klasse II og III busser ikke sier så mye om førerplassen.

– Før i tiden så var motoren i front av bussen. En solid støtfanger var langt fremme og en følte seg relativt trygg der en satt bak rattet. Men i dag så sitter en lavt og nærmest ubeskyttet, sier hun fortvilet og håper det vil bli satt mer fokus på sikkerhet for sjåføren i fremtiden.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.