Krever bedre vilkår for bussbransjen

EU-kommisjonens forslag til mobilitetspakke gir en unik mulighet til å møte de spesifikke behovene for buss og turbussoperatørene. En prosent økning i busstransport vil gi betydelige fordeler for samfunnet ved redusert Co2, bedre busstilbud for folk flest, økt trafikksikkerhet og økt sysselsetting.

Busstjenester leveres av mennester til mennesker og bør være underlagt regler som er tilpasset næringen og dens spesifikke behov. Her snakker vi om tilrettelegging for både buss- og turbussoperatører, tilpasset kjøre- og hviletider med mer.

– Med buss- og turbussvirksomhet som gir potensiale til å løse omfattende miljømessige og sosiale utfordringer, ber IRU Europaparlamentet og Rådet å innføre spesifikke regler for å fikre at bussbransjen tjener mennesker effektivt og bidrar til å gjøre det europeiske mobilitetssystemet med bærekraftig, sier Matthias Maedge som leder IRU sitt arbeid inn mot EU parlamemtet.

Han mener at kjøre- og hviletidsreglene og arbeidstakerregler er tilpasset godstransport og ikke persontransport.

– Vi krever spesifikke skreddersydde løsninger for buss- og turbussektoren. Spesielt med tanke på kjøre- og hviletider, rekrutering av sjåfører og innfrastruktur som er viktige områder for å gi bedre hverdag for bussbransjen, sier han videre.

Kommisjonen annerkjenner betydningen av buss- og turbusstransport på flere felt. De viser da til at en økning på en prosent i buss- og turbusstransport vil gi betydelige fordeler for samfunnet når det gjelder å redusere Co2 utstlipp, bedre busstilbud for folk flest, økt trafikksikkerthet og økt sysselsetting.

IRU mener også det ikke må innføres ekstra skatter og avgifter for bussbransjen. For å øke tilbudet og bruken av buss, må det legges tilrette for det, ikke avgift- og beskattes ytterligere.

Tilpasset kjøre- og hviletider
Turisme med buss spiller en viktig rolle for lokal turistsektor. De er avhengig av ferieplaner og har en helt annen arbeidsdag enn resten av transportsektoren. Derfor må kjøre- og hviletidsreglene tilpasses denne gruppen. Dette for at næringen skal kunne utvikle seg og betjene folk effektivt.

Med over 300.000 busselskaper, hvor mange er små bedrifter, har direkte ansatt over to millioner mennesker. Dette gjør sektoren svært viktig for den europeiske økonomien og en bærekraftig mobilitet for mennesker. Næringen støtter også flere milloner arbeidsplasser indirekte, og gir tjenester til en rekke andre bransjer.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.