Krever bedre sjåførsikkerhet

Busselskapet Tide med over 4.000 ansatte i Norge er lei av å vente på strengere internasjonale krav som sikrer bedre trygghet for bussjåfører. Nå har ledelsen i Tide, i samarbeid med de tillitsvalgte og verneombud, behov for å ta bladet fra munnen og krever at våre fremste samferdselsmyndigheter får fortgang i det internasjonale sikkerhetsarbeidet. 

«Vi har mistet en av våre sjåfører. Selv om det generelt er trygt å være bussjåfør, må vi gjøre alt vi kan for å sikre at en bussulykke med så fatale konsekvenser, slik vi opplevde på Sørås i Bergen i juni, ikke skjer igjen» , sier konsernsjef Roger Harkestad i Tide. Han mener at samferdselsminister Knut Arild Hareide skyver ansvaret for sjåførsikkerheten over på fylkeskommunene. 

Bussprodusentene innretter sine produkter og tekniske løsninger etter internasjonalt regelverk.

«Vi ønsker at alle busser i Norge skal tilfredsstille én felles og forbedret internasjonal standard – og ikke la det være opp til de ulike fylkeskommunene å velge hvor god kollisjonsbeskyttelse førere av bussene skal ha, slik samferdselsministeren har tatt til orde for», sier Harkestad. 

Han legger til at det mest effektive tiltaket ligger i å skjerpe de internasjonale kravene til kollisjonsbeskyttelse for fører, regulert i forskriftene kalt ECE R107 og ECE R66.  

Tide forventer at ikke myndighetene, tross tidligere forsøk på å løfte tematikken internasjonalt, legger ballen død med å jobbe for strengere internasjonale sikkerhetsstandarder.  

«Norge er, gjennom våre svært lave trafikkdødsfall, et foregangsland innenfor trafikksikkerhet i verden. Hvorfor skal ikke dette også gjelde kollisjonssikkerhet for sjåfører av buss» , spør Trude Valle, hovedtillitsvalgt for Yrkestrafikkforbundet i Tide, Kenneth Sveen, hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet og Pål Stange, hovedverneombudet i Tide.  

NHO Transport, Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet har et eget utvalg som jobber med sikkerhet i buss, og foreningene har flere ganger bedt samferdselsmyndighetene påvirke internasjonale fora for å bedre kollisjonsbeskyttelse for førere av buss.  

I løpet av sommeren har Tide gjort følgende: 

  • Tide hadde tidlig i juli et møte med Skyss og andre busselskap i fylket der sjåførenes sikkerhet var tema. 
  • Tide har kontaktet og kartlagt ulike bussleverandørers løsninger for kollisjonssikkerhet og deres oppfyllelse av de ulike forskriftene (tekniske kollisjonskrav for ECE-beskyttelse). 
  • Tide har samarbeidet med politiets etterforskere samt Biltilsynet/Statens Vegvesen i arbeidet med å kartlegge årsakene til ulykken på Sørås. 
  • Tide har bidratt i NHO Transports arbeid med sjåførsikkerhet.
  • «Det er helt greit at oppdragsgivere stiller krav til hvordan de ønsker at bussene skal utrustes, men da må det samtidig være krav til bussutstyr som faktisk eksisterer og som produseres i markedet, og vår kartlegging viser at det er svært få bussprodusenter som produserer busser som gir høyere grad av kollisjonssikkerhet for sjåfør. Det underbygger derfor behovet for fortgang i press både nasjonalt og internasjonalt for å få bussprodusentene til å starte å produsere sikrere busser», sier Harkestad.  

Tide har sendt samferdselsminister Knut Arild Hareide et brev der de inviterer ministeren til å komme på besøk for å høre mer om saken.  

«Denne sommeren har vi i Tide kjent på den tunge sorgen ved å miste en god kollega. Hvis det vi har vært igjennom, og den innsatsen vi har gjort for å bedre sjåførenes sikkerhet, kan bidra til at vi får økt trykk på arbeidet med å styrke bussjåførenes kollisjonssikkerhet, ønsker vi gjerne å få invitere Knut Arild Hareide på besøk for å høre våre erfaringer og synspunkter», sier konsernsjef Roger Harkestad i Tide, Trude Valle, hovedtillitsvalgt for Yrkestrafikkforbundet i Tide og Kenneth Sveen, hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet i Tide i en felles uttalelse.  

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.