Krav til drosjesjåføreksamen fra 1. november

Fra 1. november 2020 må du bestå teoriprøve og oppkjøring (praktisk prøve) til drosjesjåføreksamen før du kan søke om kjøreseddel for å kjøre drosje. De som tar yrkessjåførkompetanse for persontransport slipper.

Du kan lese mer om det nye drosjeregelverket på Regjeringens nettsider.

Teksten under vil bli oppdatert i takt med at innhold og retningslinjer fastsettes.

Hvem gjelder kravet for?

Kravet om bestått drosjesjåføreksamen gjelder kun for nye søkere.

Hvis du fikk kjøreseddel før 1. november 2020, trenger du ikke å ha bestått drosjesjåføreksamen for å fornye kjøreseddelen. Forutsetningen er at du fornyer kjøreseddelen innen ett år etter at den gamle kjøreseddelen utløp.

Hvis du ikke fornyer kjøreseddelen innen ett år etter utløpet av den gamle kjøreseddelen, må du legge kompetansebeviset for drosjesjåfører ved søknaden om ny kjøreseddel.

Hvis du har yrkessjåførkompetanse for persontransport, trenger du ikke ta drosjesjåføreksamen.

Pris (gebyr)

Det koster 1090 kroner å ta drosjesjåføreksamen.

Teoriprøven

Du kan ta teoriprøven på alle Statens vegvesens trafikkstasjoner. Du svarer på oppgavene på en pc og får resultatet med en gang du har levert.

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon. Vær oppmerksom på at noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver.

Gjennomføring av teoriprøve

Du må ta teoriprøven på norsk og høyst bruke 60 minutter på den. Bruk av tolk er ikke tillatt.

Prøven består av 35 oppgaver som kan være utformet som spørsmål, ufullstendige setninger eller påstander som du må ta stilling til. Du må besvare 85 prosent av oppgavene riktig for å bestå.

Hvis du har lese- eller skrivevansker, kan du søke om å få en tilrettelagt prøve. Da må du legge ved en uttalelse fra en logoped eller lignende.

Om du ikke består prøven, kan du få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete oppgavene. Vi anbefaler deg å forberede deg godt før du tar prøven på nytt.

Du må ha bestått teoriprøven før du kan ta oppkjøring.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.