Anbefaler munnbind i deler av landet

Oslo og Østfold er steder hvor det nå er anbefalt å bruke munnbind når en benytte kollektivtransport.

Hovedtrekkene i de nye retningslinjene er:

  • Det blir anbefalt bruk av munnbind ombord i kollektivtrafikken i Oslo og Indre Østfold i to uker fra mandag.
  • Både kirurgiske munnbind og tøymunnbind til flergangsbruk blir akseptert.
  • Avstand er fortsatt det viktigste tiltaket. Les mer i smittevernveilederen for kollektivtrafikk her.
  • Anbefalingen gjelder når det ikke er mulig å opprettholde tilstrekkelig avstand, for alle personer over barneskolealder. Barn under to år skal ikke bruke munnbind.
  • Helsedirektoratet vil distribuere informasjonsmateriell ombord og på og ved holdeplasser i ulike format. Les mer på helsenorge.no sin side om munnbind her.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.