Krever at det satses mer på kollektivtransporten

Et godt utbygd kollektivtilbud er avgjørende for å kunne skape en miljøvennlig transportsektor og for at Norge skal kunne nå sine klimamål, skriver Yrkestrafikkforbundet i sin høringsuttalelse til Nasjonal transportplan (NTP).

– For å forbedre kollektivtilbudet, må tiltak som øker fremkommeligheten prioriteres. Det handler om utbygging av flere kollektivfelt inn og ut av de største byene, økt bruk av signalprioritering og hive elbilene ut av kollektivfeltene, skriver forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding.

– For at befolkningen skal velge å reise kollektivt, må tilbudet bedres og prisene reduseres. Det er også viktig å ha et attraktivt kollektivtilbud i distriktene, slik at det også der finnes alternativer, sier Klungnes.

Forbundet som organiserer flest bussjåfører i Norge tar i høringsuttalelsen til NTP også til orde for økt satsing på jernbane.

– InterCity-tilbudet med dobbeltspor mellom Lillehammer, Halden, Skien og Oslo må prioriteres. I den forbindelse må jernbanefremkommeligheten gjennom Oslo bedres og Ringeriksbanen også bygges ut, sier forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet. Han mener jernbanen spiller en viktig rolle, særlig på lange distanser.

Yrkestrafikkforbundet har også gitt innspill om disse kollektiv-sakene: 

  • I flere kryss bør det tas i bruk signalprioritet for kollektivtrafikken
  • Det bør bygges flere pendler- og innfartsparkeringer i utkanten av byene, for å få flere til å velge buss, tog og bane.
  • InterCity-tilbudet med dobbeltspor mellom Lillehammer, Halden, Skien og Oslo må prioriteres. I den forbindelse må ny jernbanetunell under Oslo og Ringeriksbanen også bygges ut.

Nødvendig oppgradering av T-banen i Oslo med nytt signalsystem, Fornebubanen, Majorstuen stasjon og ny sentrumstunnel.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.