Fordøren er åpen, men sjåførene føler seg utrygge

Flere og flere kollektivselskaper ber nå kundene om å igjen benytte fordøren ved påstigning på de fleste rutene. Bussjåførene føler de ikke har blitt hørt i saken. De ønsker krav om munnbind/maske for passasjerer på buss og tog.

Fellesforbundet gikk tidliger i sommer ut med bekymring over at kollektivselskapene åpnet opp for at passasjerer igjen kan gå ombord via fordøren. Mange sjåfører er bekrymret for smitte og ønsket at tiltaket med kun inngang via midt- og bakdør skulle fortsatt.

Nå er smitten igjen på vei oppover. Og senest mandag åpnet nytt området i Norge opp for innsteg via fordøren.

«Beslutningen om å åpne fordørene og åpne for billettering foran hos sjåfør er gjort i samarbeid med Vy Buss og Tide Buss avd. Vestfold», skriver Trond Myhre, leder for Kollektiv og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune i en pressemelding om gjennåpning av fordøren.

«Dette er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet i den nye smittevernveilederen som ble oppdatert 7. juli. Der anbefales det imidlertid kun bruk av kontaktløs betaling. Bruk av kontanter anbefales ikke på gult tiltaksnivå. Dette betyr at kundene igjen skal vise billetten ved ombordstigning», legger han til.

Men bussjåførene mener at det ikke er blitt gjort noen tiltak for å sikre deres helse. Det har vært foreslått å montere plastvegg ved førerplass, tilsvarende det de butikkansatte har ved kassene. Men ingen tiltak er blitt innført.

«Jeg er svært bekymra fordi folk ikke tar hensyn. Er i risikogruppa for å bli alvorlig syk med katastrofalt utfall», skriver en bussjåfør på Facebook da nyheten om gjennåpning av fordøren ble kjent.

«Jeg er bekymret for meg og mine. Med manglende immunforsvar og over 70år», skriver en annen sjåfør og viser til at snittalderen på bussjåfører i Norge er ganske høy sammenlignet med mange andre yrkesgruppe.

Sjåførene ønsker nå at det blit innført minnbind-/maskekrav for passasjerer på kollektivtransport som et tiltak for å hindre smitte.

Samtidig har sjåførene forståelse for at kollektivselskapene har behov for å sikre inntekten. Regnskapene viser at det har vært store tap i billettinntekten siden mars 2020. Myhre skriver videre i deres pressemelding om gjennåpning av fordøren at de har tapt store billettinntekter.

– Vi har siden fordørene stengte i midten av mars hatt en betydelig reduksjon i billettinntektene og vi er derfor svært glade for at vi igjen kan åpne fordørene for å kunne sikre inntektene slik at vi kan opprettholde et godt kollektivtilbud i fylket. – Ved å åpne fremre dør reduseres også kontakten mellom kundene, spesielt ansikt til ansikt kontakt, siden kundene nå vil gå på foran og avstigning vil være bak i bussen, sier Myhre.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.