Keolis mister kontrakten på 900 millioner Euro

Tirsdag ble det klart at Keolis mister busskontrakten med verdi på 900 millioner Euro.

Tirsdag 4. augist ble det klart at det er ingen vei tilbake for Keolis. De mister den 900 millioner store kontrakten på busskjøring i Nederland. Dette grunnet juks i anbudsprosessen.

I september 2019 vant Keolis anbudet om konsesjon til IJssel-Vecht regionen i Nederland. Avtalen var den største på elbusser noensinne i Nederland. Kontrakten skulle etter planen tre i kraft i år. Men måten Keolis fikk anbudet har vist seg å være en stor svindel.

Så i mai ble det klart at Keolis hadde jukset til seg kontrakten. Selskapet hadde inngått en hemmelighet avtale med den kinesiske bussprodusenten BYD, som ikke var rettferdig overfor de andre konkurrenter som også ønsket å kjøre i regionen.

Provinsene fratok dermed Keolis konsesjonen som er verdt 900 millioner euro. Dette etter at provinsen fant ut at Keolis bevisst hadde gitt uriktig informasjon under anbudsprosessen.

Keolis vant kontrakten mot at bussene skulle leveres i tide og at det ble gitt en langvarig garanti på 15 år for batteriene. BYD stod på sitt at de skulle kunne levere i tiden, men deres underleverandør i Nederland, Ginaf fra Veenendaal trengte ikke å overholde leveringsdatoene. I tillegg var det en hemmelig avtale med BYD om garantiperioden for batteriene: ikke de femten årene som Keolis ønsket, men kun ti år.  Keolis hadde opplyst i anbudspapirene om denne avtalen, men som så viste seg å kun være en mulig avtale som var lagt frem muntlig mellom Keolis og BYD. Denne uregelmessige avtalen meldte Keolis selv om til provinsen Overijssel og satte to ansatte på jobben for å finne ut mer.

Nå står 260 personer i fare for å miste jobben i provinsen.

Fagbevegelsen derimot håpet at vedtaket skulle bli stående og at det på sikt blir innført krav om lokal leveranser av bussmateriell. De har sett seg lei på at kinesiske leverandører tar over hele markedet. De viser til store langvarige konsekvenser om den europeiske bussindustrien mer eller mindre forsvinner.

Nå skal det lyses ut ny anbudsrunde med oppstart i 2022. Frem til da så skal Keolis kjøre busstrafikken i regionen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.