Kraftig restrukturering hos Van Hool

Den belgiske buss- og tilhengerprodusenten Van Hool offentliggjorde 11. mars en plan for omstrukturering av virksomheten for å oppnå bedre lønnsomhet.

Det er særlig tre hovedpunkter i Van Hools redningsplan som peker seg ut:

– Tiltak for å bedre inntjening på rutebusser.

– Bussproduksjonen vil i hovedsak konsentreres om selskapets fabrikk i Skopje i Makedonia.

– Antall ansatte skal reduseres med 1100 de nærmeste årene.

Rutebusser gir tap

Det har en stund vært kjent at produksjonen av rutebusser har vært et tapsprosjekt. Forut for offentliggjøringen 11. mars har det vært spekulert i om selskapet vil legge ned denne produksjonen. Så langt velger man likevel ikke å gå, men det uttrykkes i en melding fra selskapet at man vil være mer selektiv i å motta ordre fra selskaper innenfor kollektivtransport. Sagt på en annen måte har Van Hool strukket seg for langt prismessig for å få ordre fra kollektivtransporten. Det sies ikke noe om hvordan man i fremtiden vil «sile ut» ordre som ikke gir inntjening.

I tillegg vil alt av busser i hovedsak produseres i Makedonia heretter. Det er ingen stor nyhet at det er billigere å produsere i denne delen av kontinentet, sammenlignet med Vest-Europa.

For mange ansatte

Overflyttingen av det alt vesentlige av bussproduksjonen til Makedonia medfører for mange ansatte ved hovedanlegget i Koningshooikt i Belgia. Van Hool beklager derfor at bemanningen må reduseres med rundt 1100 ansatte i perioden frem til 2027. Den største reduksjonen, rundt 830 ansatte, vil skje allerede inneværende år. Dette skjer i form av naturlig avgang, førtidspensjonering, sluttpakker og rene oppsigelser.

I Koningshooikt

Når det gjelder busser, vil Van Hools kompetanse- og utviklingssenter fortsatt bli værende i Koningshooikt. Dette inkluderer også bygging av prototyper. Så helt bussfritt blir det altså ikke ved hovedanlegget. Redningspakken berører heller ikke produksjonen av turbusser, men den vil altså skje i Makedonia.

Produksjonen av lastebiltilhengere blir ikke berørt av redningsplanen til Van Hool.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.