Konverterer til elektrisk drift

Ombygging av dieselbusser til elektrisk drift har ikke vært noe tema her i landet, hvor det stort sett anskaffes nye busser i nye anbud. Men noen steder er åpenbart dette et brennhett tema.

Britiske Kleanbus har gjort det til en forretningsidé å konvertere dieselbusser til elektrisk drift. Men virksomheten er bare i sin spede begynnelse. Selskapet fortalte nylig at man nå har tatt frem en prototype for å vise at teknologien fungerer.

Det er snakk om en modulært system hvor det skal være enkelt til enhver tid å gjøre bruk av den mest moderne teknologien, samt at det skal være problemfritt å tilpasse forskjellige typer og fabrikat. Selskapet kaller sitt system «e-drivetrain in a box» og signaliserer dermed at ombyggingen skal være enkel og kostnadsgunstig,

Noen har kommet lenger

Men noen har åpenbart kommet lenger. I Rouen nord i Frankrike skal 49 Iveco Crossway intercity-busser konverteres til elektrisk drift og få sitt andre liv som skolebusser.

Kontrakten på ombyggingen er tildelt et konsortium bestående av selskapene Greenmot, Forsee Power, SPL Normandie og Comeca. Samarbeidet selskapene imellom skjer på denne måten: Forsee Power skal levere batterimodulene. Her er det snakk om moduler på 11, 16 og 21 kW som kombineres til den batterikapasiteten man ønsker. Modulene vil bli montert i en retrofit-pakke av Greenmot i en ny fabrikk i Villefranche-sur-Saône. De ferdige pakkene, som består av alt som trengs for konverteringen, vil bli overtatt av SPL Normandie som bygger settene inn i bussene. SPL Normandie ligger bare 25 km fra det aktuelle bussdepotet og vil også stå for fremtidig vedlikehold. Den siste samarbeidspartneren, Comeca, er leverandør av ladeinfrastrukturen.

Den første testbussen er nå klar for utprøving, og det er planer at alle de 49 bussene skal være i full drift i 2025. Ombyggingskostnadene skal ligge på nivå med prisen for en bruktbuss, og det synes å være stor interesse for prosjektet i Frankrike.

Øverste bildet viser Kleanbus sin prototype på konvertering til elektrisk drift. Dette bildet viser elmotoren som har tatt plassen dieselmotoren tidligere hadde.
Den første Iveco Crossway ombygd til elbuss skal nå gjennomføre omfattende tester i Frankrike.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.