København fremskynder elektrifiseringen

Innen utgangen av 2025 skal samtlige bussruter i København være elektrifisert. For å få til det, skyter kommunene inn ekstra midler.

Når vi skriver kommunene i flertall, har det sammenheng med at København faktisk består av to kommuner, nemlig København og Fredriksberg som ligger som ei øy inne i København.

København kommune besluttet i 2019 at alle busslinjer skal være elektriske i løpet av 2025. I dag er 13 av linjene utslippsfrie, og dette vil ha steget til 22 linjer innen utgangen av året. Det tilsvarer 57 prosent av busstrafikken. Ytterligere 12 linjer vil være elektrifisert innen utgangen av 2025. Da har 90 prosent av busstrafikken i den danske hovedstaden elektrisk drift.

Da gjenstår fem busslinjer og tre lokale ringlinjer i Fredriksberg. Anbudene for de aktuelle linjene utløper i perioden 1926-1929. Nå ønsker imidlertid de to kommunene å avslutte disse avtalene gjennom å kompensere økonomisk selskapene som drifter bussene slik at nye anbud med krav om nullutslipp kan gjelde fra 2025. København kommunes kompensasjon er beregnet å bli mellom 34 og 44 millioner danske kroner, mens Fredriksbergs andel vil ligge på mellom 3,4 og 5,0 millioner danske kroner.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.