Kollektivkonferansen: Elektrisk vei i Trondheim

«Vi kan avsløre at vi skal bygge elektrisk vei i Trondheim, som første sted i Norge,» sier Pål Preede Revheim, Seniorrådgiver innen teknologi- og forretningsutvikler i AtB. Men mange spørsmål henger i luften….

Innen 2029 skal alle busser i Trondheim være nullustlippsbusser. Og under Kollektivkonferansen 2023 kan Pål Preede Revheim fra AtB at de nå vil satse på elektrisk vei.

«Vi er først i Norge med dette og ser for oss at vi kan lade busser under kjøring. Og samtidig åpne for at andre mobilitetsløsninger skal kunne bruke systemet», sier Revheim.

«Vi starter bygging i slutten av juni neste år. Og så fort alt er ferdig, så setter vi i gang utprøving og testing ut 2025. Og innen da skal vi ha tatt en avgjørelse om vi skal gå for dette», sier Revheim. Han legger da til at det er mange utfordringer som en må finnes løsninger på før veien kan utvides.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.