Ber om felles kabotasjeregler

NHO Transport og søsterorganisasjonene i Danmark, Sverige, Finland og Island har sendt et felles brev til EUs kommisjonær for transport, Adina Valean. I brevet ber de fem organisasjonene at det innføres felles EU-regler for kabotasje på turbussiden.

Dette går frem av en melding på NHO Transports hjemmeside. Ifølge dagens regelverk kan man drive turbusskabotasje på midlertidig basis uten at begrepet midlertidig er nærmere spesifisert i form av dager. Dette er i motsetning til gods, hvor man kun har anledning til å drive kabotasjekjøring i syv dager. Danmark har imidlertid også innført syv-dagers regelen for turbuss, og Island har satt en tilsvarende grense på 10 dager. Imidlertid har EU-kommisjonen reagert på Danmarks begrensing, og ESA har reagert på tilsvarende måte overfor Island.

– I vårt brev ber vi om at det innføres en felles begrensing for hele EU- og EØS-området. Gjør man ikke det, får vi etter hvert et «lappeteppe» av ulike regler i de forskjellige landene, og det kan bli vanskelig for turbussaktørene å forholde seg til varierende begrensninger. Vi håper dermed at kommisjonæren følger opp brevet fra alle de nordiske organisasjonene, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Kabotasjetrafikken har imidlertid avtatt noe etter pandemien, men Arbeidstilsynets kontroller før 2020 viste at 60 prosent av de utenlandske aktørene ikke betalte allmenngjort lønn. Man skal også være merverdiavgiftsregistrert ved en omsetning på over 50.000, men kun et utenlandsk selskap er registrert så langt.

– De utenlandske aktørene skaffer seg konkurransemessige fordeler ved ikke å betale allmenngjort lønn og nødvendige avgifter. Vi frykter også at de vil intensivere kabotasjevirksomheten etter hvert som forholdene i Ukraina normaliseres og asiatiske turister vender tilbake til Norge, sier Stordrange.

Han tilføyer at Samferdselsdepartementet har fått Stakeholder AS til å utarbeide en rapport om omfanget av kabotasjekjøring. Konsulentfirmaet skulle også utarbeide forslag til begrensinger.

– Ja, de foreslår en begrensing på 20 dager, og i denne perioden kan man kun utføre fire oppdrag. Bussene og sjåførene må så være ute av Norge i minst 10 dager før ny kabotasjerunde kan starte. Imidlertid tilsier erfaringer at ting tar tid i EU-systemet så vi håper at Samferdselsdepartementet raskt følger opp Stakeholders konkrete anbefalinger. Så får man heller i ettertid tilpasse norske begrensninger til eventuelle felles EU-regler, avslutter Stordrange.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.