Kollektivkonferansen: – Vi trenger bussjåførene!

Kenneth S. Bekkenes, Leder Fagforbundet Avd. 258 og ansatt i Vy Buss er helt tydelig på at vi trenger bussjåfører inn i all overskuelig fremtid. «Selv med autonome busser vil en ha behov for bussjåfører og verter med førerkort for buss. Det har utprøvinger og tester av slike busser vist oss», sier Bekkenes. Han mener samtidig at det burde være flere bussjåfører og ansatte fra busselskaper tilsteder på Kollektivkonferansen.

Trond Helleland fra Høyre kom med spørsmålet om en virkelig trenger flere bussjåfører i fremtiden når bussene blir mer og mer autonome. Disse ordne kom Helleland med under Kollektivkonferansen 2023. Ord som faller i dårlig jord hos bussjåførene.

«Vi har hatt ulike prosjekter med autonome busser, også i Drammen. Men flere av disse er nå tatt ut av drift på grunn av alle utfordringene dette har i dag», sier Kenneth S. Bekkenes som er leder i Fagforbundet Avd. 258 og ansatt i Vy Buss.

«Vi trenger over 6000 nye bussjåfører frem mot 2030. Altså 1000 nye hver eneste år», sier han og er forundret over at det kun er en håndfull bussjåfører tilstede på årets kollektivkonferanse. En plass han mener burde hatt flere fra bussbransjen som publikum.

«Jeg har klart å telle tre bussjåfører her, det inkludert meg selv. Og det på en så viktig konferanse om kollektivtransport som dette er», sier han og håper flere kan delta ved neste konferanse.

«Om vi ser flere autonome kjøretøy inn i fremtiden er nok sant, men det er veldig langt inn i fremtiden. Men om det betyr færre sjåfører og ansatte i bransjen, tror jeg neppe», avslutter Bekkenes.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.