Knusende delrapport om Tretten bru

Statens havarikommisjon har nå kommet med sin delrapport 2 om Tretten bru som kollapset 15. august 2022. Den er en grundig slakt av både Statens vegvesen og andre involverte parter.

Det er avisen GD på Lillehammer som melder dette. Hovedkonklusjonen i rapporten er beinhard. Her står det blant annet: «Undersøkelsen har vist at det ble utvist for lite forsiktighet ved planlegging, prosjektering, kontroll og godkjenning av Tretten bru, samt at oppfølgingen av brua sviktet i 2016».

Når 2016 er et sentralt punkt i rapporten, har det sammenheng med Statens vegvesen foretok en etterregning av Tretten bru etter at en lignende trebru, Perkolo bru, lenger nord i Gudbrandsdalen kollapset under vekten av en tømmerbil i 2016. Statens vegvesen fant da alvorlige mangler ved Tretten bru, men dette ble ikke evaluert og fulgt opp på en systematisk måte. Havarikommisjonen mener at brua etter dette enten skulle ha vært stengt eller begrenset for trafikk umiddelbart. Det skjedde ikke. Trafikken fortsatte å være stor og økende frem til 15. august 2022 da brua kollapset. Til alt hell gikk ikke menneskeliv tapt.

Statens vegvesen har for lengst tatt på seg ansvaret for brukollapsen. Likevel sitter man igjen med et spørsmål om hvorfor ingen sa i fra når man visste om svakhetene. På lederplass skriver GD at Havarikommisjonen peker på at en rekke personer visste hvordan situasjonen faktisk var. Flere satt i ledende stillinger i Norconsult, Moelven, NTNU, Statens vegvesen Region Øst og Vegdirektoratet.

Så hvorfor sa ingen ifra når man faktisk visste at det var stor fare for at Tretten bruk kunne bryte sammen slik Perkolo bru gjorde noen år tidligere?

(Illustrasjonen er faksimile fra avisen GD etter brukollapsen i fjor)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.