Klasse II for fall?

Redaktørens meninger: Mange medier, også Bussmagasinet har i den senere tid hatt fokus på sikkerhet i buss. Denne uken har Statens Vegvesen fokus på bilbeltebruk i buss og utfører kontroller landet rundt. Også denne gangen vil den som ikke benytter sikkerhetsele få en advarsel, men neste gang blir det 1500 kroner i bot.

Som redaktør av Bussmagasinet så har jeg utallige ganger stilt spørsmål til klasse II busser. Dette er den ene av tre bussklasser som vi har i Norge. Klasse I er by-busser som kjører korte strekninger i fart under 70 kilometer i timen og er fritatt for seler. Klasse III er tur- og ekspressbusser med kun sitterplasser og sikkerhetseler. Så er det denne klasse II da.

Bussklasse med både sittende i sikkerhetssele og stående passasjerer samtidig som den kan kjøre i 80 kilometer på motorvei. I følge registreringsstatestikken så er det en stor andel busser i klasse II i Norge. Det selges mye av denne typen busser, da de har komforten til en langrutebuss, men samtidig kapasitet opp til 40 prosent stående av det totale passasjerantaller.

Skal denne klasse bestå, bør det innføre begrensninger på hvor denne bussen kan kjøre og i hvilken hastighet. Men på dette punktet er bransjen uenig. De ser fordelen av stor kapasitet når det behøves, og fordelen av at den kan kjøre på alle type veier. Men leser vi om uhell eller ulykker hvor noen har falt stykt ombord i en buss, er det ofte ombord i en klasse II buss.

Et eksempel er tidligere TimeEkspressen mellom Arendal og Kristiansand, i dag linje 100. Bussen benyttes både av pendlere og skolelelever. Det vil si at bussen på visse klokkeslett kan være ganske så full, og dermed ha stående passasjerer i midtgangen. Bussen kjører store deler av denne ruten på motorveien mellom Grimstad og Kristiansand. Her har passasjerer blitt skadet, og ved minst et tilfelle de siste to årene kneket armen.

Samtidig som Klasse II busser oftere blir benyttet på slike linjer, så presses sjåførene på rutetider. Det medfører at en ofte da kjører over 80 kilometer i timen. Bussene er sperret på 100 km i timen, som på klasse III busser, så det er ingenting utenom samvittigheten som hindrer sjåføren i å bryte fartgrensen. Dermed øker risikoen for stående passasjerer å skade seg ved oppbremsing.

I lovverket er det også påbudt med sikkerhetsele om en sitter i klasse II buss, men fritatt om en står oppe. Så ved kontroll kan en risikere å bli bøtelagt med 1500 kroner om en ikke benytter seler, mens passasjeren i midtgangen går fri, men loven i hånd. Selv om Politi og Statens Vegvesen er klar over denne situvasjonen og prøver å styre unna Klasse II busser i selekontroll, så er det ingenting annet enn vognkortet som sier noe om hvilken klasse bussen er registert i når en vinker inn bussen for kontroll. Det blir derfor ekstra mye arbeid for kontrollmyndigheter å først sjekke kjøretøyklasse før en går ombord for å sjekke passasjerer.

Å fjerne klasse II helt, er ingen enkel oppgave. Men begrense mulighetene for å kjøre på motorvei og begrensen den til å makismalt kunne kjøre 80 km i timer er noen tiltak som lett kan iverksettes i første omgang.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.