Fest beltet – neste gang blir det gebyr

Denne uken gjør Statens vegvesen igjen beltekontroller i busser over hele landet, uten gebyr. Neste gang kan det koste deg 1500 kroner å glemme beltet.

I 2015 kontrollerte Statens vegvesen beltebruken blant 40.500 busspassasjerer. Så mange som 10.000 satt usikret, selv om de hadde belte tilgjengelig. Det tilsvarer hele 15 millioner kroner i gebyr.

Skadepotensialet er stort
Ett menneske ble drept i en bussulykke i 2015, mot 7 drepte og 7 hardt skadde i 2014. Flere av de omkomne kunne reddet livet om beltet var på.

-Neste gang blir det gebyr, fordi vi mener dette er så viktig at vi må ta i bruk strenge virkemidler. Nå er vi ute for å informere, så håper vi at alle belter er på neste gang vi kommer, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Skadepotensialet i buss er stort om ulykken skulle ramme. I en ulykke kan passasjerer uten belte bli kastet rundt i eller ut av bussen. Jo høyere fart, jo større kraft vil en usikret passasjer få.

I Belte i buss-kampanjen er elefanten gjennomgangsfiguren. Den viser bevegelsesenergien en usikret passasjer kan få i form av «vekten til en elefant».

De yngste dropper beltet
Andelen busspassasjerer med belte stiger med alderen, og er høyest blant de over 60. I alderen 15-20 år er det kun 1 av 10 som oppgir å bruke belte i busser med belte.

Årsaken kan være sosial aksept. Så mange som 4 av 10 i alderen 15-20 år mener det ikke er sosialt akseptert å feste beltet på busser med belte. De yngste er også de som tar mest buss.

-På bussen utgjør man et fellesskap med og blir påvirket av de man reiser sammen med. Ved å selv være en god rollemodell, kan du bidra til at også de andre på bussen husker at beltet må på – så blir turen enda tryggere for alle, sier Lutnæs.

Vet ikke at det er påbudt
-Beltet er en genial oppfinnelse. I all sin enkelhet, holder den oss på plass i setet, slik at vi ikke er til fare for oss selv eller hverandre. Å feste beltet er ikke en privatsak. I bussen bruker du beltet like mye for de du reiser sammen med som for deg selv, sier Lutnæs.

3 av 10 busspassasjerer er ikke klar over at det er påbudt å feste beltet i busser med belte. I løpet av uken håper Statens vegvesen å øke bevisstheten.

-Målet er at beltevanene i buss etter hvert blir like automatiske som i bilen, for her er vi blant de beste i verden til å huske beltet. Ikke alle busser har belter, men om alle som har mulighet fester beltet, er vi kommet et veldig godt stykke på veg, sier Lutnæs.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.