Kina girer opp for autonome kjøretøy

Stadig flere land gjennomgår nå sine trafikkbestemmelser for å kunne tillate selvkjørende biler. Nå lar også Kina, verdens største bilmarked, oss få del i hvilke tanker myndighetene har om dette temaet.

Blant annet jobber Kina nå med utkast til retningslinjer for selvkjørende (autonome) kjøretøy i offentlig personbefordring. Hovedpunktene her er at autonome busser i en startfase skal tillates å kjøre på «lukkede ruter», uten at vi finner noen definisjon på hva det er. Når det gjelder drosjer, ønske myndighetene å gå et skritt videre og tillate disse på veier og gater med lite trafikk under godt kontrollerte former.

I utkastet til retningslinjer er det også med bestemmelser for registrering av uhell og ulykker. Blant annet skal kjøretøyene ha utstyr som registrer data de siste 90 sekunder før og 30 sekunder etter en uønsket hendelse. Utkastet til retningslinjer inneholder også bestemmelser om når en fører må være om bord og når kjøretøy kan kontrolleres ved hjelp av fjernovervåkning.

Kinesiske myndigheter regner ikke med noen brå overgang til førerløse kjøretøy i landet. Derimot er de nye retningslinjene ment som et hjelpemiddel for å kunne skape en legal plattform for utvikling og utprøving av autonome kjøretøy. Dette siste er av betydelig interesse også i global sammenheng. Kina er en betydelig leverandør til verdensmarkedet, ikke minst når det gjelder elektriske personbiler og busser, kjøretøy som i betydelig grad har inntatt blant annet det europeiske veinettet.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.