– Elbilfordelene må endres for å få folk tilbake på bussen

Arendalsuka: Jernbanedirektoratet har gjort en undersøkelse på hva som får oss mennesker til å velge kollektivløsninger fremfor privatbilen. – Det viktigste er at bussen eller toget kommer og går når det skal. Og i tillegg er frekvens, pris og sitteplass viktig, sier Sefrid Line Jakobsen hos Jernbanedirktoratet. Men spørsmålet er om elbilfordelene stjeler passasjerer fra buss og bane?

Dette var innledingen under møtet om hvordan de skal få flere til å velge kollektivtransport. Siden pandemien banket på døren i mars 2020 så har kollektivbransjen slitt med å få passasjerer, siden folk ble frarådet å ta buss og tog. Nå etter pandemien er det fremdeles et stykke igjen før reiseantallet er tilbake på 2019 nivå.

Nå ligger hodene i bløt hos mange for å finne løsninger som får tilbake de reisende. Og et av spørsmålene er om elbilens fordeler er for gode og dermed tar reisende fra kollektivbransjen.

Starten på møte hadde fokus på hva publikum ønsker seg for å velge buss og bane fremfor privatbilen. Og Jakobsen fra jernbanedirektoratet nevte en rekke ønsker fra publikum. Men Administrativ direktør Bernt Reitan Jenssen hos Ruter AS mener at mye av frafallet er at deler av de tidligere passasjerene har valgt sykkel og gange. Disse ønsker han ikke å ta tilbake, men heller de som kjører bil. Det er her fokuset på å få de over på kollektivtransporten skal ligge.

Reitan Jenssen mener at kollektivløsningene som har vært tilgjengelig frem til nå ikke nødvendigvis er de rette for fremtiden. Nye løsninger kommer og endringer på billett systemer kan gi flere reisende.

«Det har vært for mye fokus på enkeltreiser. Vi må tilpasse billettløsniger også for familier på fire», sier Reitan Jenssen. Han legger også til at elbilene også er en del av kollektivløsningen og at en deling av disse bilene kan være løsning som knyttes inn mot kollektivselskapet.

«Det er en alt for lav kostnad med å benytte elbilen, slik at den prioriteres fremfor buss og bane», sier Reitan Jenssen og får støtte fra Marius Holm, konserndirektør og kommunikasjon og samfunnskontakt hos VY.

Holm mener at vi må holde på elbilfordelene, men gjøre noen endringer slik at den ikke er en konkurrent til kollektivtransporten.

NAF har gjort undersøkelser og funnet ut at folk ønsker å ta kollektivtransport. Men at de er for komplisert å kjøpe billetter og de sitter for trangt ombord. Mens i privatbilen er de mer fleksible og har mer plass.

Semferdselsdepartemenet ønsker å skru litt på parameterene for å få flere til å benytte kollektiv, men ikke så mye at det går ut over nullutslippsmålet på privatbilene. Fordelene skal bestå, men kanskje ikke slik de er i dag, kommer det fra departementet.

Det er stor enighet om at en må styrke kollektivtilbudet fremfor å fjerne elbilfordelene. Og heller jobb med å finne løsninger som får folk til å frivillig parkere bilen og ta buss og bane.

Administrativ direktør Jon Erik Lunøe fra Bane Nor setter fingeren på parkeringsmuligheter ved stasjone rundt byene.

«Vi må bygge flere parkeringplasser ved stasjonene i utkanten av byene. Fjerne parkeringsplassene i sentrum, da disse tar mye viktig areal. Dermed får flere mulighet til å velge kollektivtransport», sier Lunøe.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.