Keolis vant Bergen Sentrum

Mobilitetsaktøren Keolis tildeles kontrakten for drift av Skyss sin rutepakke Bergen Sentrum. Dette er den første busskontrakten i Norge for Keolis, som har vært operatør av Bybanen i Bergen siden oppstart i 2010. Globalt har Keolis 21 500 busser i drift. Kontraksttildelingen har en karensperiode på 10 dager.

17.juni fikk mobilitetsaktøren Keolis Norge AS melding fra Skyss om at selskapet tildeles kontrakten for rutekjøring i Bergen Sentrum inkludert Bergen Vest fra desember 2020. Keolis er i dag operatør av Bybanen i Bergen og har siden oppstart i 2010 kunnet vise til svært gode resultater med hensyn til sikkerhet og kundetilfredshet. Rutepakken Bergen Sentrum er den første busskontrakten i Norge for Keolis, som globalt opererer en flåte på 21 500 busser.

– Bedre nyheter enn dette kunne vi ikke fått! I Keolis arbeider vi for å være en god partner for våre oppdragsgivere, og vi har samarbeidet tett med Skyss i driften av Bybanen i Bergen. Det gleder oss at Skyss nå viser oss tilliten til å sikre bussdriften i Bergen Sentrum, og at vi får muligheten til å dra nytte av synergien mellom bane- og bussdrift, sier Gry Miriam Olsen, administrerende direktør i Keolis Norge AS.

Fra Keolis sitt nystartede innovasjonssenter på Kokstad annonserer Olsen deres stolthet over å ha blitt tildelt kontrakten.

– Vi lever i en bransje med tøffe krav og lave marginer. Gjennom å tenke nytt og annerledes har vi klart å finne muligheter til å senke prisen og levere gode tilbud i tøff konkurranse med dyktige konkurrenter. Nå ser vi frem til å få sette vår verdibaserte innovasjonsledelse i bruk også på buss og skape gode løsninger både for ansatte og kunder i partnerskap med Skyss og Bybanen. sier Olsen

Kontrakten for drift av rutepakke Bergen Sentrum inkludert Bergen Vest har oppstart 1.desember 2020 og gjelder for 9,5 år med opsjon på 1+1 år. Kontrakten har en verdi på Ca. 3 milliarder kroner og omfatter 325 ansatte og en årlig produksjon på ca. 5,7 millioner rutekilometer.

– I en bransje der mange sliter med rekruttering, har vi i Keolis lykkes i å tiltrekke oss en solid søkermasse til våre vognførerstillinger. Gjennom nytenking og å være opptatt av mangfold og likestilling har vi oppnådd høy trivsel og lavt sykefravær. Vi ser nå frem til å starte samarbeidet med 325 nye kollegaer og vi tror at dette kan skape muligheter både for våre nåværende og fremtidige Keolis-ansatte, sier Olsen.

Kontrakten slår fast at flåten på 126 busser skal opereres med 100% fornybar energi, hovedsakelig elektrisk. Keolis opererer allerede en bussflåte på 1 600 busser som er 100% fossilfri i Sverige.

– Vi berømmer tiden vi befinner oss i hvor den storslagne el-satsningen tyder på et grønt skifte. Vi ønsker å tilby passasjerene sømløse, fremtidsrettede og bærekraftige transportalternativer, sier Olsen

– Vår ambisjon i Keolis Norge AS har hele tiden vært å bli en multimodal aktør også her til lands. Vi har arbeidet hardt og retter med dette en stor takk til et dyktig internasjonalt team som har bidratt til å styrke Keolis Norge. Nå gleder vi oss til å ta fatt på denne nye, spennende epoken i selskapets historie, sier Olsen.

Foto: Morten Wanvik, Skyss

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.