Kapasiteten er sprengt

Selv om samfunnet er i ferd med å normaliseres, så er smitteverntiltakene de samme i kollektivtrafikken. Det medfører redusert kapasitet om bord, som gir daglige kapasitetsoverskridelser og kundehenvendelser.

Regjeringens beslutning om at skolene kan gå tilbake til vanlige klasser fra neste uke, vil forsterke kapasitetsutfordringene i kollektivtrafikken. Med alle elevene på skolen til samme tid, vil presset på skoleskyssen øke. Selv om elevene ikke trenger å forholde seg til avstandsregelen på en meter i klasserommet, så er det fortsatt halv kapasitet og annethvert sete som kan benyttes på skolebussen eller på annen kollektivtransport.

– Gjenåpningen av samfunnet gjør at kollektivtransporten får stadig flere reisende, mens kapasiteten fremdeles er begrenset. Kundene våre etterspør flere busser, trikker, T-baner og båter. Det skulle vi gjerne ha satt inn, men operatørene våre kjører med alt det materiellet de har tilgjengelig. Oppmerking av seter og ståplasser for å hjelpe kundene til å holde avstand, gir i praksis en kapasitet på mellom 30 – 50 prosent av normalen, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter.

Vis hensyn til hverandre

Omfanget av kapasitetsoverskridelser har økt de siste fire ukene, og det har vært en særlig stor økning allerede fra klokken 14.00 om ettermiddagen. Det sammenfaller med skoleslutt.

– Selv om mange opplever at hverdagen er i ferd med å normaliseres, er situasjonen i kollektivtrafikken fremdeles høyst unormal. Folk har til nå vist forståelse for retningslinjene, og vi må be kundene våre om å fortsatt ta hensyn til hverandre. Det handler om å vente på neste avgang og gå av dersom det ikke er plass. Alle som kan sykle eller gå i stedet for å reise kollektivt, bidrar i dugnaden, sier Reitan Jenssen.

Ruter følger nøye med på hvilke tiltak som innføres i andre land, som gradvis gjenåpnes, som følge av kapasitetsutfordringer i kollektivtrafikken. I Danmark får passasjerene nå sitte ved siden av hverandre skulder til skulder, og stå uten å ha ansiktene mot hverandre.

Ikke reis om du ikke må

Den reduserte kapasiteten om bord gjør også kollektivtrafikken sårbar for nødvendige infrastrukturprosjekter i byen. De som må reise kollektivt i forbindelse med jobb og skole, må fortsatt få forrang. Ruter minner om oppdaterte retningslinjer til kundene, og oppfordringen om å sykle, gå eller ta hjemmekontor for de som kan, står ved lag. For de som må reise, så er det viktigere enn noensinne å vise hensyn og følge smittevernreglene om bord. Husk å ha gyldig billett når du reiser.