– Det bevilges ikke nok penger

Fredag kom krisepakke 3 fra regjeringen, som inneholdt 600 mill kr. til kollektivtrafikken. Sammen med det som tidligere er foreslått fra regjeringen i RNB (Revidert nasjonalbudsjett) blir det 2,1 mrd kr til kollektivtrafikken i denne omgang.

Det er også bevilget 1 mrd kr i Stortingets tidligere krisepakke i slutten av mars. Den dekker mye av inntektstapet som oppsto i mars/april.

– Det er veldig bra og det er viktig at det kommer midler for kompensasjon til kollektivtrafikken, som har en viktig samfunnskritisk funksjon i samfunnet, sier Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikken. Det som bevilges er ikke nok, men det avhenger av smitteverntiltakene framover hvor stort gapet er.

Kollektivtrafikkforeningen har nettopp hentet inn nye tall for forventet inntektstap på ordinær kollektivtrafikk og på ekstra kostnader for skoletransport. Det er gledelig at tallene er mindre dramatisk enn tidligere. Totalt var prognosen tidligere på ca. 6 mrd kr fra 1. mai og ut året, og en oppdatert og nyere prognose er på ca. 4,7 mrd. Dette er forutsatt at avstandskravene i forbindelse med smitteverntiltakene opprettholdes ut året. Om smitteverntiltakene faller bort blir kompensasjonsbehovet mindre.

Om smittevern-/avstandstiltakene opprettholdes ut året er det et gap mellom kompensasjon og økte kostnader/inntektstap på 2,6 mrd kr.  

–  Da trenger bransjen mer penger i Stortingets behandling av RNB og/eller krisepakken eller en garanti på at det skal komme kompensasjon før sommeren. Hvis ikke må bransjen sette i verk sterke tiltak utover høsten, sier Grøtting.

Om smittevern-/avstandstiltakene faller bort etter skolestart både for skoletransporten og for ordinær kollektivtrafikk er det et gap mellom kompensasjon og økte kostnader/inntektstap på ca. 750 mill kr.  

–  Det betyr at situasjonen er håndterbar, men for å holde tilbudet oppe har bransjen behov for at Stortinget bevilger kompensasjon/garanti på 750 mill kr i tillegg til det som så langt har blitt bevilget, fortsetter Grøtting.

–  Smittevernkravene/avstandstiltakene har en høy kostnad, som bransjen må få kompensert om de opprettholdes utover i året, avslutter Grøtting.