Kampen om ny bussterminal i Oslo fortsetter

I mange år, helt siden Galleri Oslo åpnet i 1988, har det vært diskutert den neste bussterminalen for hovedstaden. Mange forslag har blitt lagt frem. Nå kommer det mest omtalte forslaget ut på høring. Det er igjen snakk om lokk over jernbaneskinnene på Oslo S.

Til Bane Nor sin stor fortvilelse så blir det nå høring på ny bussterminal over jernbaneskinnene på Oslo S. Arkitektfirmaet MAD Arkitekter har kommet med et forslag som både Plan- og Bygningsetaten PBE og Ruter AS liker godt.

Men Bane Nor er redd for at sentralbanestasjonen må stenge helt eller delivs i byggeperioden.

– Vi er negative til dette forslaget. Denne planen betyr store konsekvenser for jernbanetrafikken i anleggstrafikken. Det blir stengning av mange spor over Oslo S i flere år, sier Tor Saghaug, prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom til Aftenposten.

Men hovedstaden trenger en ny bussterminal, og det selv om dagens bussterminal på Galleri Oslo nå blir oppgradert. Oppgraderingen er mer eller mindre en midlertidig løsning på ett problem Oslo har hatt i mange år.

Når Galleri Oslo stod klar i 1988 var den allerede sprengt på kapasitet, men ikke mye har skjedd siden da. Mange forslag har blitt lagt frem og blitt lagt på is en etter en. Nå kan det se ut som ting kanskje skjer.

– Dette hovedgrepet med flytting av bussterminalen til lokk over perrongene på Oslo S muliggjør gjenåpning av Akerselva ned til sporområdet og legger til rette for byutvikling som vil løfte indre øst, ruste opp byrommene i området og binde nabolaget Grønland bedre sammen med fjorden, sier Nyrnes.

For at Oslo skal klare den økte kollektivbruken så må det invisteres i fremtiden. I dag er det rundt 50 millioner reisende i og rundt Oslo årlig. Dette vil øke til 100 millioner på sikt. Dette krever full fokus på utbygging av ulike kollektivløsinger i Oslo. Og dette er politikere klar over.

Men Bane Nor mener det heller må satses på terminaler utenfor sentrum.

– Er det behov for en så stor bussterminal over Oslo S? Det har pågått et grundig utredningsarbeid i Oslo for å se på fremtidige løsninger for kollektivtrafikken gjennom Oslo (KVU-Oslonavet) hvor både Bane NOR og Ruter har vært med. Konklusjonen i dette arbeidet er at det kun er regionbussene som kan kjøre inn til bussterminalen i sentrum, sier Saghaug og legger til at øvrige busser skal mate til kollektivknutepunkter utenfor sentrum, slik at de reisende kan ta tog, T-bane og trikk derfra til sentrum, sier Tor Saghaug, prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom til Aftenposten.

Forlslaget på ny bussterminal over jernbanestasjonen Oslo S kommer nå ut på høring. Først ut er åpent møte om dette den 16. januar, før den skal ut på høring.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.