Kabotasjeregler for buss utsettes

De nye kabotasjereglene for buss som skulle vært innført nå i april blir utsatt.

– Jeg er opptatt av å sikre en norsk bussnæring, en bedre kollektivtilbud og økt verdiskaping inne for reiselivet. Derfor er konkurransedyktige vilkår for norsk bussnæring viktig, sier Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

EFTAs overvpkingsorganer ESA har stilt spørsmål om reglene som avklarer hvor lenge utenlandske busselskaper har rett til å utføre oppdrag i Norge.

Samferdselsministeren er nå i dialog med ESA for å få klarhet i hvor vidt Norge kan innføre de nye reglene, eller ikke.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.