Innlegg av Jon H. Stordrange NHO Transport ang kabotasjekjøring med buss

Bussmagasinet nr 2/2012 har et større oppslag om NHO og forslag til nye kabotasjeregler på turbilsiden. Disse skulle som kjent tre i kraft 1. april, men iverksettelsen er nå utsatt på grunn av uklarheter i forhold til EØS-reglene.

Nevnte artikkel med intervju av Rolf Lie i Askeladden Reiser og Transport AS gir dessverre et feilaktig bilde av NHOs holdninger i kabotasjesaken. Det er på denne bakgrunn nødvendig å presisere følgende:

1. NHO Transport har jobbet intenst for å få nye og strengere regler for kabotasje på turbilsiden siden sommeren 2010. Foreningen har fått belyst problemstillingen via flere oppslag i ulike aviser og omtale i NRK. Det har selvsagt også vært en tett dialog med Samferdselsdepartementet og aktuelle politikere. NHO Transport har også samarbeidet med Transportarbeiderforbundet og Yrkestrafikkforbundet i denne saken.
2. NHO Reiseliv ønsker seriøsitet i alle ledd innen reiselivskjeden og har støttet NHO Transports ønsker om å begrense utenlandske turbilers virksomhet i Norge til 30 dager sammenhengende kjøring og maksimalt 45 dager i løpet av et år. NHO Reiseliv påpekte imidlertid overfor Departementet i februar at ikrafttreden burde utsettes siden forslag til forskriftsendringer ikke var sendt på høring da det gjensto to måneder til implementering.

Virke har imidlertid vært svært aktive i kampen mot nye kabotasjeregler. Det kan dermed se ut som om Virke og NHO Reiseliv forveksles i artikkelen i Bussmagasinet 2/2012.

Utsettelse av innføring av nye kabotasjeregler fører til store utfordringer for norsk turbilbransje, som går en svært tøff sesong i møte. NHO Transport er imidlertid i dialog med Departementet for å finne ut hvordan eksisterende regelverk kan benyttes for å begrense utenlandske turbilers virksomhet. Økt kontroll av kjøre- og hviletid er et alternativ, og man må i tillegg prøve å forsere innføringen av obligatoriske bombrikker for tunge kjøretøy. Alle med næringsbasert omsetning på mer enn 50.000 kroner skal også være registrert i merverdiavgiftsregisteret, noe som også må håndheves overfor utenlandske turbilselskaper.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.