MAN jobber med morgendagens hybridbuss

MAN Truck & Bus deltar i EUs forskningsprosjekt ECOCHAMPS. Målet med prosjektet er videreutvikling av hybrid-teknologien.

Under EU-prosjektet «Horizon 2020» skal ECOCHAMPS utvikle hybrid-teknologi for passasjertransport og andre nyttekjøretøy. Målet med dette samarbeidet, som består av totalt 26 partnere, er å utvikle en effektiv, kompakt, robust og kostnadseffektiv hybrid drivelinje for varierte bruksområder. Som en av de involverte partnerne konstruerer MAN en hybridbuss som skal ha en inntil 20 prosent mer effektiv drivlinje. Bussen vil bli introdusert i løpet av 4. kvartal i år.

Kostnadene viktig
Dr. Götz von Esebeck, leder av eMobility hos MAN Truck & Bus, gir uttrykk for at det er et stort potensial i å bruke eMobility-applikasjoner innenfor bybuss-segmentet, men at kostnadsnivået spiller en svært vesentlig rolle for transportørene.

MAN arbeider blant annet med standardisering og vurderer nærmere hvordan komponenter i høykapasitets-busser også kan brukes i lastebiler.

MAN anser hybriddrift som et interessant supplement til dagens produkter. Hybridbusser kan gi et verdifullt bidrag til lavutslipps-transport både som en brobyggende teknologi inntil helelektriske busser blir introdusert på markedet og som et supplement til dagens kjøretøy, for eksempel i persontrafikk inn til bykjernene.

Hybrid-teknologien har mange anvendelses-muligheter. Som en del av prosjektet utvikler MAN et konsept for et basiskjøretøy med batteri-elektrisk drivelinje. Avhengig av kundenes krav kan forskjellige energikilder integreres, for eksempel en dieseldrevet generator eller en brenselcelle. Slipe løsninger vil gi økt rekkevidde i tillegg til kjøretøyets rene batterikapasitet.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.