– Blir dumt å nekte oss å kjøre Oslofjordtunnelen

Busseier Per-Olav Svidal er fortvilet over at han må leie inn kortere busser for å kunne kjøre Oslofjordtunnelen. Han mener på at det burde vært mulig latt busser få kjøre tunnelen, eller i det minste bruke skjønn.

– Jeg har måtte snu i rundkjøringen ved flere anledinger med busser som akkurat er over minstekravet til lenge for tyngre kjøretøy i Oslofjordtunnelen. Det å måtte leie inn kortere buss enn 12 meter for å kjøre mine passasjerer gjennom tunnelen, for så å ha en lengre buss stående å vente på andre siden er både tullete og fordyrende for oss, sier busseier Per-Olav Svidal.

Da Oslofjordtunnelen for kort tid siden ble åpnet igjen etter en brann forleden, så ble det satt begrensinger for bruk av tunnelen ved rushtider. Nå kan ikke tyngre kjøretøy over 12 meter benytte tunellen på formiddag og ettermiddag under rushtiden. Dette gjelder alle tyngre kjøretøy over 12 meter, ikke bare lastebiler.

Svidal har ved flere anledninger klaget vedtaket inn for Statens Vegvesen, men til ingen nytte. Dermed må han endre på alle avreisetidspunkt for sine passasjerer for å kunne rekke å kjøre rundt om Oslo sentrum. Sist nå en tur til Bornholm, hvor mange står langs veien på begge sider av tunnelen og venter. Disse må få endre sine tidspunk for avreise, eller han må betale dyrt for å leie en kortere buss som da kjører de gjennom tunnelen. Og så kjøre sin egen buss rundt, via Oslo sentrum og til den andre siden av fjorden.

– Vi har også prøvd å snakke fornuft med folkene fra Statens Vegvesen på stedet, men fått tvert nei fra dem.

Noen andre, med lovlig lengde har følt seg hånet av ansatte fra Statens Vegvesen som har betvilet bussens lengde ved forespørsel. Dette har endt med at bussjåfør har måtte lete frem vognkort for å bevise at bussen ikke har vært lengre enn 12 meter. Noe som har både tatt tid og fått forsinkelser for de reisende.

– Forbudet mot kjøretøy over 12 meter er gjort av hensyn til sikkerhet i tunnelen. Det er ikke anledning til å skilte på en slik måte at busser eller andre lange kjøretøy (for eksempel store biler med lang henger) blir unntatt fra forbudet, skriver Nils Audun Karbø fra Vegavdeling Akershus.

– Vi er ikke kjent med at det er rutebusser som benytter tunnelen, men har forståelse for at dette forbudet medfører ulemper for de som har avtalte reisetidspunkter å forholde seg til, skriver han videre og legger til:

– Vi jobber med å finne andre løsninger som kan ivareta sikkerheten på en god nok måte uten å måtte ty til forbud for en bred gruppe av kjøretøy, men dette vil ta noe tid.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.