Jarl Magnus arbeider for mer fokus på buss

DSC_1536[1]Jarl Magnus Tollefsen startet for noen år siden opp sitt eget busselskap. Men dette var ikke nok, så han tok også på seg oppgaven politisk for å fremme buss som et godt kollektivalternativ.

– Jeg ønsker mer fokus på buss i Norge. Vi har høy fokus på jernbaneutbygging og lyntog, men vi må også ha fokus på bussen ute i distriktene, sier Tollefsen som er politiker i miljøpartiet de grønne.

Han driver til daglig selskapet Agder Flyekspress og har i dag en moderne og miljøvennlig turbuss. Denne frakter han daglig passasjerer til og fra den lokale flyplassen. På denne måten er han med å reduserer utslippet av klimagasser betydelig, da mange kan velge bort sin privatbil.

Han ser klart og tydelig at busstilbudene ute i distriktene blir redusert og at fokuset nå er dreid seg inn mot de store byene. Sammen med sine partikollegaer vil han kjempe for mer miljøvennlig kollektivtransport og der bussen spille en viktig rolle.

– Vår førstekandidat for stortinget har vært i samtaler med meg om hvordan vi kan få god fokus på et bedre og mer miljøvennlig kollektivtilbud over hele landet. Våre forslag til lyntog ligger der, men vi skal også ha gode løsninger for bussen på plass, sier busseieren og lover kamp om velgerne.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.