215 millioner kroner til bedre kollektivtransport i Grenlandsregionen

– Regjeringen vil bidra med belønningsmidler til Grenland for å nå målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at Samferdselsdepartementet ønsker å inngå en ny fireårig avtale med Telemark fylkeskommune og kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan om tilskudd på til sammen 215 millioner kroner fra Belønningsordningen.

Avtalen skal gjelde for perioden 2013-2016. For 2013 skal byområdet tildeles 35 millioner kroner. 60 millioner kroner tildeles per år de tre neste årene.

En forutsetning for avtalen er at byområdet oppnår målet om at biltrafikken ikke skal øke i avtaleperioden. Dette er i tråd med målene i Stortingets klimaforlik fra 2012 og i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Formålet med den statlige Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er å stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Dette skal oppnås ved å øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

Grenlandsregionen har tidligere mottatt ettårige tildelinger fra Belønningsordningen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.