Alkolås i buss skal bli en realitet

Alkolås på alle skolebusser i hele landet skal bli en realitet. Tirsdag 11. juni leverte Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité sin innstilling til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014 – 2023. Der legges det opp til et nasjonalt påbud om alkolås på alle skolebusser. Et godt tiltak og klart signal om at trafikksikkerheten til våre barn settes i høysetet også på dette området, mener MA – rusfri trafikk og livsstil.

– Alkolås kommer som et naturlig og nødvendig tilskudd til sikkerheten på skoleskyssen, kort tid etter at sitteplasser og setebelter til alle ble vedtatt, sier direktør Terje Tørring i MA.

Han roser flertallet i Transport- og kommunikasjonskomiteen som har gått inn for alkolås.

 Lik praksis

Hittil har noen få fylkeskommuner stilt krav om alkolås på bussene som brukes i skoleskyss.

– Vi mener at fylkes- og kommunegrenser ikke må bety forskjell i praksis når det gjelder trafikksikkerheten, sier Tørring.

– Et nasjonalt påbud om alkolås på skoleskyss er et viktig signal om at intet skal være ugjort når det gjelder sikkerheten til barna. En ulykke er en for mye, og det er et katastrofepotensial i alkoholpåvirket kjøring av en buss. Alkolås er et effektivt middel mot dette.

For øvrig er det som regel de samme bussene som går på andre bussruter. Dermed vil et krav om alkolås også være et langt steg i retning av alkolås på all persontransport.

Vedtak og realitet

Innstillingen til NTP skal behandles i Stortinget 18. juni. Der vil det være flertall som gjør at avsnittet om alkolås i skoleskyss blir vedtatt. Og veien videre mot at alkolås faktisk blir en del av forskriftene for skoleskyss burde være staket ut.

– Dette er forankret i departementet, bekrefter Susanne Bratli (Arbeiderpartiet), Janne Sjelmo Nordås (Senterpartiet) og Hallgeir Langeland (Sosialistisk Venstreparti) overfor ANB.

– Alkolås på skolebusser gjør at vi er hakk i hæl med Finland og Frankrike, som allerede har innført dette. Dette er en viktig milepæl, der vi på dette området nå legger oss et hestehode foran svenskene i den videre bestrebelsen på å være i verdenstopp på trafikksikkerhet. Nye tiltak må til for å komme stadig nærmere Nullvisjonen, sier Terje Tørring i MA. (NTB)

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.