Ja eller nei til årets lønnsoppgjør?

På grunn av pandemien så det lenge ut som at årets lønnsoppgjør for bussjåførene skulle bli et 0-oppgjør. Men nå økes lønnen med noen kroner timen.

Mellom 8. og 22. oktober så foregår det uravstemning på resultatet etter årets lønnsoppgjør. Men veien dit har ikke vært enkel.

Det hele startet med planlagt lønnsforhandlinger i april som så ble utsatt grunnet Covid-19 pandemien. Da partene så fikk satt seg ned rundt bordet i september, var avstanden stor. For stor til at en kunne bli enige. Dermed ble det den første store busstreiken siden 1998.

I første omgang var det nær 4000 bussjåfører i området Viken som ble tatt ut i streik, men etter en uke ble det trappet opp til å gjelde over 8000 bussjåfører. På denne tiden kunne de reisende merke problemene av at bussen ikke kom. Debatter på radio og TV gav publikum et inntrykk av at streiken kunne vare lenge.

Halveis inn i uke to av streiken møttes partene igjen og noen timer på overtid ble de enige om en lønnsøkning.

Partene er enige om et lønnstillegg to kroner per time  fra 1. april 2020 for arbeidstakere som omfattes av bussbransjeavtalen. Fagarbeidere får ytterligere en krone i tillegg fra 1. oktober. I tillegg får alle på avtalen et lønnstillegg på 3,50 kroner per time fra 1. oktober 2020. Dette skal kompense for manglende lønnsutvikling i oppgjøret i 2018, det vil si mindre lønnsutvikling for bussjåfører sammenlignet med andre grupper. Det er også enighet om et tillegg i 2021. Arbeidtakere som omfattes av bussbransjeavtalen skal få 2,50 per time i tillegg til resultatet fra mellomoppgjøret i 2021. Bussbransjeavtalen er en normallønnsavtale, noe som betyr at det det ikke skal forhandles lokalt. Disse tilleggene vil dermed i hovedsak være det bussjåførene kan vente å få i 2020.

Minstelønnssatsene i avtalen økes også. For turbilsjåfører økes minstelønna med kroner 12.50 per time for ufaglærte og kroner 13.50 per time for de med fagbrev. Dette får betydning for de allmenngjorte lønnssatsene innen turbil. 

Partene er også blitt enige om en klausus som åpner for forhandlinger om regulering av lønnssatsene under fredsplikt (uten streikerett)  ved samordnede oppgjør og mellomoppgjør. Utgangspunktet for disse forhandlingene skal være anlaget for frontfagsrammen som NHO gir i samforstand med LO.

Nå står uravstemningen for tur. Blir det ja eller blir det nei til årets oppgjør? På sosiale media er argumentene mange for både nei- og ja-siden. Et av de store argumentene for å si nei er at det ikke er blitt gitt noe for den knappe tiden de har til sikkerhetssjekk av bussene og at lønnsøkningen ikke er god nok til å løfte yrket opp på det nivået som var lovet i Bussbransjeavtalen i 2006-07.

Resultatet får en mot slutten av måneden. Blir det nei, kan en gå en ny busstreik innen året er omme.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.