Iveco Bus tester induktiv lading

Iveco og Iveco Bus er blant deltakerne i det italienske pilotprosjektet for induktiv ladeteknologi for elektriske kjøretøy kjent som DWPT – Dynamic Wireless Power Transfer. Så langt ser prosjektet lovende ut.

Industrielle partere, universiteter og internasjonale institusjoner er også deltakere i prosjektet. På kjøretøysiden deltar i tillegg til Iveco også storkonsernet Stelantis som representerer 7 person- og varebilmerker. Testområdet ligger i nærheten av Brescia hvor Iveco har ett av sine produksjonssteder.

Iveco Bus bidrar i prosjektet med en 12-meters elektrisk E-WAY som er modifisert med nødvendig ladeutstyr for induktiv lading. Det viser seg blant annet at når bussen kjører med en hastighet på 70 km/t mottar den en effekt på 75 kW gjennom den kontaktløse ladingen. Samme type induktiv lading vil kunne benyttes av alle typer elektriske kjøretøy, også kjøretøy med brenselceller.

Fordelene med induktiv lading langs veien er økt energieffektivitet med muligheter for å redusere antall batterier og dermed øke nyttelasten, samt reduksjon i ståtiden for lading av batterier. Den aktuelle testbanen brukes i hovedsak for å teste induktiv lading langs veien som en form for rekkeviddeforlenger. Hovedladingen skal fortsatt skje når kjøretøyet likevel skal stå i ro.

I meldingen blir det ikke sagt noe om kostnadene til infrastruktur for induktiv lading. Strømkabler og ladeutstyr må legges i veibanen og asfalteres over for å ha en nødvendig holdbarhet.

– Som selskap er vi svært interessert i å bidra til en mest mulig utslippsfri transport, sier Domenico Nucera, som er leder for bussvirksomheten innenfor Iveco Group. – Induktiv lading har et spennende potensial og kan danne en effektiv infrastruktur-plattform for alle systemer for e-mobilitet. Derfor vil vi fortsette å teste i troen på at denne teknologien er et viktig bidrag til grønn mobilitet.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.