Ettermontering av sikkerhet

Nye busser får stadig mer innebygd sikkerhet, men også eldre kjøretøy kan få ettermontert utstyr som eliminerer de farlige blindsonene.

I et stadig mer komplekst og krevende trafikkbilde er det viktig at sjåføren har full oversikt, ikke minst over myke trafikanter som beveger seg rundt bussen. Konvensjonelle speil dekker ikke alt, aller minst det bakre området på leddbusser når man manøvrerer i sving. Men det finnes altså utstyr som eliminerer blindsonene for ettermontering.

Knorr-Bremse er mest kjent som leverandør av bremsesystemer for både vei- og skinnegående fremkomstmidler. Ettermarkedsavdelingen går under betegnelsen Knorr-Bremse TruckServices, men tjenestene begrenser seg ikke til lastebiler slik man kunne tro av navnet. Selskapet produserer og ettermonterer nå annen generasjon av svingassistent-systemet ProFleet Assist* Gen 2.

Akkurat for øyeblikket ettermonterer selskapet ProFleet Assist* Gen 2 på 192 regionbusser i Hannover, både solobusser og leddbusser, samt åtte andre kjøretøy. – Denne ettermonterings-ordren passer som hånd i hanske inn i vår null-visjon, sier Alexander Wegner som er leder for ettermarkedsaktivitetene hos Knorr-Bremse.

ProFleet Assist* Gen 2 er utviklet gjennom et samarbeid mellom Knorr-Bremse TruckServices og Intel-selskapet Mobileye. Avansert programvare gjør at svingassistent-systemet klarer å skille mellom myke trafikanter og andre objekter, som igjen eliminerer falske alarmer. ProFleet Assist* Gen 2 er et fullstendig merke-uavhengig system som dermed egner seg godt også til blandede bussflåter.

Knorr-Bremse med base i München har rundt 30.500 ansatte på verdensbasis og har mer enn 100 produksjonsenheter i over 30 land.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.