Irizar satser på paralellhybrid på forstad- og turbusser. 

Flere og flere byer innfører miljøsoner som stenger ute busser som slipper ut farlige avgasser. Neste steg er å utestenge dieselbusser. Nå satser Irizar på forstad- og turbusser med paralellhybridteknologi. 

I fremtiden kan en via GPS styre hvor og når bussene skal kun gå på ren elektrisk fremdrift. Dette kommer i kjølvannet av at politikere krever renere luft i bykjernen og vil på sikt stenge ute dieselbusser som ikke kan kjøre elektrisk. 

Irizar har løsningen på dette og har i dag både modellen i3 og i4 med paralell hybrid teknologi og kan med enkle grep gi mulighet for ren elektrisk fremdrift på intill 20km på ren strøm. Men dagens løsning er med Cummins motor og Aeton Fulle 6 trinns automatgir med start/stop. Denne lader ved nedbremsing og gir ekstra dytt med en fordeling på 70% diesel og 30% elektrisk fremdrift. Den kan også kjøres i ren batteridrift opp til 30km/t eller når batteriet krever det. Motoren vil da kun gå på tomgang. Dette systemet gir en reduksjon på rundt 21% I forbruk. 

Men Irizar stopper ikke der. De ønsker å ta komponenter som elektrisk styring, klima og kompressor fra deres i2, sammen med større batterier og la i3 og i4 kjøre rem batteridrift opp til 20 kilometer i lengde. De jobber også med å utvikle en hybrid versjon av i6s for kunder som ønsker å kjøre inn i null-utslipps-områder. Dette løses med at dieselmotoren kan slås av og en kan kjøre 12 til 20 km på ren strøm. Kjørelengde avgjøres av størrelser på batterier. 

-Vi har tro på vår strategi på at alle bybuss er skal være fullelektriske og at forstad- og tur-/ekspressbusser vil bli utstyrt med hybridteknologi. Det er bare snakk om kort tid før en kan glemme å kjøre inn i Paris med en dieselbuss, uansett hvor ny den er. At en da må ha en eller annen form for elektrisk mulighet, forklarte José Manuel Orcasitas, direktør for Irizar gruppen. 

Irizar tror at politikerene presser på for rask innføring av ultramiljøsoner hvor det ikke er lov med dieselbusser, tross euro VI motor. 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.